مقالات   
 

 تأثیر نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر طول و زاویه‌ی نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود به روش میخ‌کوبی با استفاده از تحلیل عددی / نویسندگان: امین اسدالهی، محمدحسین خسروی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: شنبه 27 مرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
ارزیابی تأثیر طول و زاویه‌ی نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود به روش میخ‌کوبی با استفاده از تحلیل عددی

نویسندگان:
امین اسدالهی، محمدحسین خسروی

کلیدواژگان:
پایدارسازی دیواره گود، میخکوبی، تحلیل عددی

دهمین کنگره‌ی بین‌المللی مهندسی عمران
دانشکده‌ی مهندسی عمران، تبریز
۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

 
 نظرات