مقالات   
 

 پایدارسازی دائمی گودبرداری با نیلینگ و خاک مسلح

عنوان مقاله: پایدارسازی دائمی گودبرداری هتل های نرگس مشهد با استفاده از سیستم نیلینگ و خاک مسلح / نوبسنده : سمیرا حیدری ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: پنجشنبه 18 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: پایدارسازی دائمی گودبرداری هتل های نرگس مشهد با استفاده از سیستم نیلینگ و خاک مسلح
نوبسنده : سمیرا حیدری
ارائه‌شده در: دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه، ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳.

چکیده :
امروزه استفاده از سیستمهای حفاظتی در پایدارسازی گود حین حفاری و بعنوان تحکیمات موقتی رایج شده است. ازسوی دیگر، با در نظر گرفتن تمهیداتی میتوان باربری دائمی را از سیستمهای تحکیم نظیر شمع بتنی، نیلینگ و یا انکراژ انتظار داشت و در ترکیب با سایر عناصر پایدارکننده بعنوان سیستم تحکیم دائمی در گودبرداریها از آنها استفاده نمود. بررسی و ارزیابی روش پایدارسازی با توجه به شرایط حاکم و انتخاب سیستم تحکیم مناسب از نظر فنی و اقتصادی جهت پایدارسازی دائمی دیوارههای گود هتل نرگس واقع در شهر مشهد موضوع این مقاله میباشد. با توجه به اجرای عملیات حفاری و احداث رمپ دسترسی در دیواره غربی و اجرای پلهای دیواره شرقی و لزوم پرکردن این فضاهای حفاری شده،
گزینه های اقتصادی و نیز امکان پذیر از لحاظ فنی جهت پرنمودن این فضاها مطالعه شد و ترکیب خاک مسلح با ژئوگرید در اتصال با نیلینگ( انکر) بعنوان گزینه قابل اجرا معرفی شده است. تحلیلهای پایداری گزینه های سیستم تحکیم جهت بررسی ضرایب اطمینان به روشهای عددی )نرم افزار (Plaxis و روشهای تعادل حدی (نرم افزار (Slide انجام شده است.

واژگان کلیدی :
گودبرداری شهری، میخکوبی، خاک مسلح، ژئوگرید.

 
 نظرات    
 
نیما محسون 16:14 شنبه 22 اسفند 1394
0
 نیما محسون
سپاس