مقالات   
 

 رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی

عنوان مقاله: بررسی رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون / نویسندگان: محمدجمال درمحمدی طوسی، منصور قلعه‌نوی...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون
نویسندگان: محمدجمال درمحمدی طوسی، منصور قلعه‌نوی
ارائه‌شده در: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده :
بادبندها به عنوان عناصر مقاوم زلزله به اشکال مختلف برای مقاوم سازی ساختمان در مقابل نیروهای زلزله به کار می روند. یکی از نکات مهم و برجسته در این خصوص نوع اتصالات بادبندها در محل اتصال به تیرها و ستونها می باشد. تا کنون مطالعات نسبتاًَ زیادی بر روی صفحات بادبندی، مربوط به صفحات اتصال بادبند به تیر و ستون در تراز طبقات صورت گرفته و عمدتاً بارهای استاتیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون پرداخته شده است. برخی از موارد مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: تلاش برای روشن شدن نحوه توزیع نیرو در اتصال بادبندی در تراز فونداسیون ارزیابی مدلهای اجزاء محدود که رفتار اتصالات صفحه اتصال فولادی را در تراز فونداسیون تحت بارگذاری یکنواخت پیش بینی می کند. اصلاح روشهای اجرایی مرسوم این اتصالات در ایران. در این تحقیق از تحلیل استاتیکی غیرخطی افزایشی در نرم افزار ANSYS استفاده گردیده است که ستونها با 3IPE14 و بادبندها با 2UNP مدلسازی شده و ورقهای بادبندی وکف ستون با ضخامت مشخص، جهت بررسی رفتار غیرخطی اتصالات به کار رفته است. سپس با افزودن ورقی به کف ستون در راستای ورق بادبندی به طوریکه کلیه نقاط اتصال به کف ستون جوش شده، نتایج مجدداً مورد بررسی قرارگرفت. بااستفاده ازنتایج به دست آمده ازتحلیلهای فوق که شامل ظرفیت خمشی و تغییرمکان می باشد،اشکالات موجود درجوش اتصال بر روی ظرفیت باربری این اتصالات بررسی شده وراهکارهایی جهت بهبود رفتار اتصال پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان :
اتصالات بادبندی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، ANSYS.

 
 نظرات