مقالات   
 

 مدل‌سازی عددی لرزه‌ای دیوار حایل با ژئوفوم

عنوان مقاله: مدل‌سازی عددی لرزه‌ای دیوار حایل با ژئوفوم / نویسندگان: امین کشاورز، محمد حیدری فرنجانی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 9 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مدل‌سازی عددی لرزه‌ای دیوار حایل با ژئوفوم
نویسندگان: امین کشاورز، محمد حیدری فرنجانی

چکیده :
این مقاله به بررسی و مقایسه تحلیل‌های عددی دینامیکی اجزای محدود با نتایج حاصل از مدل‌های کوچک شده از دیوار حایل با ژئوفوم که روی میز لرزان قرار گرفته است، می‌پردازد. آزمایش‌های میز لرزان که با یک دیوار صلب به ارتفاع 1 متر و عرض 1.4 متر انجام شده بود، در محیط نرم‌افزار Quake/W مدل‌سازی شدند. چند دیوار با مدول الاستیسیته‌های ژئوفوم متفاوت و یک دیوار بدون ژئوفوم بررسی شدند. ژئوفوم‌ها با مدول الاستیسیته‌های متفاوت بین دیوار صلب و خاک با دانه‌بندی یکنواخت قرار گرفته و کل مدل با یک تاریخچه دندانه‌ای شتاب به تحریک درآورده شدند. نتایج نشان می‌دهند که روشهای عددی قادر به پیش‌بینی نیروهای وارده به دیوار و جابجایی‌های دیوار حایل با ژئوفوم می‌باشند. همچنین نیروی‌های دینامیکی وارده به دیوار و جابجایی‌های دیوار با کاهش مدول الاستیسیته ژئوفوم، کاهش می‌یابد.

واژگان کلیدی :
دیوار حایل، ژئوفوم، میز لرزان، اجزای محدود، تحلیل دینامیکی.

 
 نظرات