مقالات   
 

 اثر اجرای غیراصولی بتن بر سازه‌های دریایی

نام مقاله: اثر مخرب نفوذپذیری و اجرای غیراصولی بتن دریایی در شرایط محیطی شدید بر روی سازه‌های دریایی و ارائه‌ راهکارهای مناسب / نویسنده: مهدی یوسفی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: اثر مخرب نفوذپذیری و اجرای غیراصولی بتن دریایی در شرایط محیطی شدید بر روی سازه‌های دریایی و ارائه‌ راهکارهای مناسب / نویسنده: مهدی یوسفی

چکیده :
عموما اصول اجرایی در بتن به ویژه برای بتن درجا به طور مناسب رعایت نگردیده و یا اجرای اصولی همواره با مشکلاتی در حین اجرا و در جریان عمل آوری مواجه بوده است. به همین دلیل به تجربه ثابت شده که بتن پیش ساخته در بندرگاه ها کمترین آسیب را در مقابل عوامل جوی داشته است. از آنجا که بتن پیش ساخته با دقت زیادی طراحی و تحت شرایط مناسبی در کارخانه ها ساخته و عمل آوری می شود، واضح است که چنانچه بتن درجا نیز با رعایت اصول طراحی و با شرایط مناسب طرح و اجرا گردد، می تواند تا حد قابل قبولی عمر مفید سازه ها را افزایش دهد. از طرفی اجرای غیراصولی یا عدم وجود بعضی افزودنی های سیمان و یا پوشش های روی بتن باعث افزایش نفوذپذیری بتن دریایی گردیده که با نفوذ کلرایدها، سیکلهای یخ زدن- آب شدن، تبلور نمکها و هوازدگی به ویژه در بتن دریای ِی در معرض اتمسفر، مواجه میشوند. از اینرو در این مقاله سعی گردیده تا اثرات اجرای غیراصولی و نفوذپذیری بر پایایی و دوام بتندریایی بر اساس آخرین تحقیقات مرور گردیده و راهکارهایی جهت اجرای اصولی بویژه برای بتن درجا و همچنین روشهایی برای کاهش نفوذپذیری بتن ارائه گردد. در پایان اثرات آب دریا بر نمونه ای از بتنهای دریایی موجود در خلیج چابهار که بیش از ده سال از عمر آنها میگذرد، مورد مقایسه قرار میگیرند.

واژگان کلیدی :
بتن درجا، بتن دریایی، سیکل یخ زدن-آب شدن، تبلور نمکها، هوازدگی، فاکتور پایایی، ضریب پخش کلرایدها، ترکیب بدون منفذ آبگریز.

 
 نظرات