مقالات   
 

 جابه‌جایی سازه‌های دیوار نگهبان میخ‌کوبی‌شده

عنوان مقاله: اعتبارسنجی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای محاسبه‌ی تغییرمکان‌های لرزه‌ای سازه‌های دیوار نگهبان میخ‌کوبی‌شده / نویسندگان: علی کمک‌پناه، سینا مجیدیان ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 2 مهر 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: اعتبارسنجی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای محاسبه‌ی تغییرمکان‌های لرزه‌ای سازه‌های دیوار نگهبان میخ‌کوبی‌شده
نویسندگان: علی کمک‌پناه، سینا مجیدیان
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران شریف»، دوره ۳۲.۲، شماره ۳.۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در این پژوهش، روش جدیدی ارائه شده است که با ترکیب تحلیل استاتیکی غیرخطی مدل کامل و تحلیل دینامیکی یک سازه‌ی دو درجه آزادی قادر است تغییرمکان‌های دیوارهای میخ‌کوبی‌شده را در معرض تحریکات زمین‌لرزه محاسبه کند. دو منحنی ظرفیت به‌دست‌آمده از تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی در برنامه‌ی تحلیل سیستم دو درجه آزادی به‌عنوان اطلاعات ورودی استفاده و تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی با اعمال یک الگوی بار عمودی در پشت بلوک مسلح و روی سطح آزاد مدل چند درجه آزادی انجام شده است. نتایج تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی به‌صورت وضعیت نقاط خمیری ارائه و با مکانیزم گسیختگی لرزه‌یی مقایسه و تطابق قابل قبولی بین نتایج روش پیشنهادی برای محاسبه‌ی تغییرمکان لرزه‌یی و روش تحلیل دینامیکی کامل مشاهده شده است، در حالی که روش پیشنهادی زمان تحلیل را کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به نتایج حاصل، یک ابزار جدید ترکیبی عددی و آزمایشگاهی برای ارزیابی آثار زلزله در سازه‌های دیوار نگهبان میخ‌کوبی‌شده پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها :
میخ‌کوبی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی، سازه‌های دیوار نگهبان.

با کلیک بر روی تصویر بالا،
لینک‌های چند مطلب و مقاله‌ی دیگر در زمینه‌ی «میخ‌کوبی دیواره‌ها و سازه‌ها»، در دسترس شما خواهد بود.


 
 نظرات