مقالات   
 

 تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای چندلایه

عنوان مقاله: تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای چندلایه / نویسندگان: عبدالحمید طهرانیان، فرزاد شهابیان مقدم، مسعود حمیدی‌فرد ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 دی 1395
عنوان مقاله: تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای چندلایه
نویسندگان: عبدالحمید طهرانیان، فرزاد شهابیان مقدم، مسعود حمیدی‌فرد
انتشاریافته در : نهمین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۱ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۵.

چکیده :
یکی از مهم ترین انواع پوسته ها، پوسته های استوانه ای چندلایه است که کاربرد فراوانی در بسیاری از شاخه های مهندسی دارد. به علت کم بودن ضخامت پوسته در مقایسه با سایر ابعاد آن، کمانش به عنوان یک حالت حدی برای تحلیل پوسته محسوب می گردد و مقاومت کمانشی سازه یک معیار مهم برای طراحی می باشد. یک پوسته ی استوانه ای چندلایه در طول عمر خود ممکن است تحت بارگذاری های مختلف قرار گیرد. بار محوری همواره یکی از حالت های بحرانی برای پوسته به شمار می رود. از دیگر بارهای وارد بر پوسته ها فشار جانبی خارجی می باشد. حالت دیگر اثر هم‌زمان این دو نوع بارگذاری است. ازاین‌رو در این پژوهش، با ترکیب بار محوری و فشار جانبی، مقاومت کمانشی و رفتار پوسته های استوانه‌ای چندلایه بررسی شده است. مقاومت کمانشی با تغییر دادن شرایط هندسی برای پوسته های مختلف به دست آمده است. این شرایط هندسی شامل نسبت طول به شعاع (L/R) و نسبت شعاع به ضخامت (R/h) می باشند. با بررسی پوسته‌های تحت بار محوری و فشار جانبی مشاهده گردید که با افزایش نسبت طول به شعاع پوسته و یا با افزایش نسبت شعاع به ضخامت، مقاومت کمانشی کاهش می یابد. لیکن افزایش نسبت شعاع به ضخامت تأثیر بیشتری بر درصد کاهش مقاومت دارد.

کلیدواژگان :
پوسته‌های استوانه‌ای چندلایه، مقاومت کمانشی، ترکیب بار محوری و فشار.

 
 نظرات