مقالات   
 

 آزمایش کشش قطری دیوار خشتی و کاه

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتی با ملات مسلح‌شده با کاه تحت کشش قطری / نویسندگان: اصغر وطنی اسکویی، محمد افضلی، محمدرضا مددی‌پور، علی بخشی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتی با ملات مسلح‌شده با کاه تحت کشش قطری
نویسندگان: اصغر وطنی اسکویی، محمد افضلی، محمدرضا مددی‌پور، علی بخشی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۲ ـ شماره‌ی پیاپی: ۳، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار عملکرد آزمایشگاهی دیوار خشتی با درصدهای مختلف الیاف کاه در ملات تحت بار استاتیکی قطری مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۱۲ عدد دیوار با انواع مختلف ملات )ملات معمولی، ملات مسلح‌شده با درصدهای وزنی: ۰٫۴٪، ۰٫۶٪، ۰٫۸٪، ۱٪ و ۱٫۲٪ الیاف کاه( با خشت غیرمسلح در ابعاد ۱۲۰ ‌i‌m‌e‌s۱۲۰ ‌i‌m‌e‌s۲۲ سانتی‌متر ساخته شده‌اند. دیوارها تحت بار فشاری قطری بارگذاری شده‌اند تا نوع ترک‌ها، نیروی نهایی، تغییرشکل نهایی، و جذب انرژی آن‌ها به‌دست آید. در دیوارهای با ملات مسلح‌شده با ۰٫۸٪ کاه، مقدار نیرو به اندازه‌ی ۲۶٫۷۸٪ و جذب انرژی دیوارهای مذکور به اندازه‌ی ۹۴٫۲۲٪ بیشتر از دیوارهای با ملات ساده و غیرمسلح بوده است. نتایج نشان داده‌اند که می‌توان از افزودنی کاه به‌عنوان تسلیح‌کننده در ملات دیوارهای خشتی استفاده کرد، تا رفتار سازه بهبود بخشیده شود.

کلیدواژه‌ها :
خشت، آزمایش کشش قطری، کاه، ملات، دیوار خشتی.

 
 نظرات