مقالات   
 

 چسبندگی خاک‌های لسی با سیمان و آهک

عنوان مقاله: بررسی تغییرات میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک‌های لسی در اثر افزودن سیمان و آهک / نویسندگان: عرفان حسینی، محسن لشکربلوک ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 10 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تغییرات میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاکهای لسی در اثر افزودن سیمان و آهک
نویسندگان: عرفان حسینی، محسن لشکربلوک

چکیده :
با توجه به اهمیت پروژه های عمرانی نظیر سدها، کانالها، ساختمان ها و... ساخته شده در محل وجود خاکهای لسی، لزوم تحقیق هرچه بیشتر بر روی پارامترهای تأثیرگذار نشست در این نوع از خاکها مد نظر قرار گرفت. در این تحقیق با انجام آزمایشات دانه بندی، حدود اتربرگ، پروکتور، برش مستقیم و تحکیم به شناسایی و بررسی پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک مورد نظر پرداخته و سپس اثر استفاده از افزودنیهای سیمان و آهک در تثبیت خاکهای لسی مورد بررسی قرار گرفته است. با گذشت زمان تحت اثر افزودنیها، پتانسیل رمبندگی کاهش شدیدی پیدا کرده و با افزایش درصد سیمان و آهک میزان وزن مخصوص خشک ماکزیمم کاهش و میزان رطوبت بهینه افزایش یافته است. همچنین میزان حد روانی و شاخص خمیری کاهش و حد خمیری افزایش می یابد. نتایج آزمایش برش مستقیم حاکی از افزایش مقاومت برشی خاک به دلیل افزایش پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی می باشد.

کلیدواژه‌ها :
نشست، مقاومت برشی، تثبیت خاک.

 
 نظرات