مقالات   
 

 ویژگی‌های درزه‌ها و جریان پایدار آب در تونل

عنوان مقاله: بررسی تأثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل؛ مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ / نویسندگان: رامین رفیعی، احمد رمضان‌زاده، فرهنگ سرشکی، اسماعیل موحدی‌نژاد ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 30 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تأثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل؛ مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ
نویسندگان: رامین رفیعی، احمد رمضان‌زاده، فرهنگ سرشکی، اسماعیل موحدی‌نژاد
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۲.

چکیده :
بدون تردید جریان آب در پروژه‌های تونلسازی یکی از مسائلی است که می‌تواند آثار مخرب فراوانی بر طرح داشته و فعالیت تونلسازی را کاملا تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین لازم است محل و مقدار جریان آب به درون تونل تا حد امکان پیش‌بینی و در ملاحظات تونلسازی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر تجربیات گذشته نشان داده است پیش‌بینی دقیق مقدار نفوذ آب در تونل‌های حفر شده در سنگ به دلیل عدم در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار بر جریان آب به خصوص شرایط و خصوصیات ناپیوستگی‌ها امکان‌پذیر نیست. در این مقاله برای مدلسازی تاثیر خصوصیات ناپیوستگی‌ها بر روی نرخ جریان آب ورودی به تونل در مقطع کیلومتراژ ۸۹۷+۱ تا ۹۵۰+۱ تونل کوهرنگ ۳، از نرم‌افزار اجزای گسسته‌ی UDEC استفاده و با تغییر خصوصیات ناپیوستگی‌های منطقه، نرخ جریان ورودی به تونل بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است تغییر خصوصیات ناپیوستگی‌ها در نرخ جریان پایدار آب در تونل دارای تاثیر بسزایی است و از میان این خصوصیات، میزان بازشدگی درزه، بیش‌ترین تاثیر را بر نرخ جریان آب ورودی به تونل دارد.

کلیدواژه‌ها :
تونل کوهرنگ ۳، اجزای گسسته، نرخ جریان آب، خصوصیات درزه‌ها، بازشدگی درزه.

 
 نظرات