مقالات   
 

 اندرکنش خاک ـ اتمسفر در سدهای باطله

عنوان مقاله: اثرات اندرکنش خاک ـ اتمسفر در محل قرارگیری خط فریاتیک و پایداری سدهای باطله (مطالعه‌ی موردی: سد باطله‌ی مس سرچشمه) / نویسندگان: علی پاک، نیکو عظیمی حسنی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 26 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: اثرات اندرکنش خاک ـ اتمسفر در محل قرارگیری خط فریاتیک و پایداری سدهای باطله
(مطالعه‌ی موردی: سد باطله‌ی مس سرچشمه)
نویسندگان: علی پاک، نیکو عظیمی حسنی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۲، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
این نوشتار به بررسی پایداری سازه‌های خاکی تحت تأثیر اثرات اندرکنش خاکٓـ اتمسفر می‌پردازد. اندرکنش خاکٓـ اتمسفر در قالب پدیده‌های مختلف بر محل سطح فریاتیک در بدنه‌ی سازه‌های خاکی نظیر سدهای باطله و وضعیت پایداری آنها تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش، پس از شناسایی مکانیزم‌ها و استخراج روابط حاکم بر آنها، تغییرات تراز خط فریاتیک در بدنه‌ی سازه‌های خاکی تعیین و پایداری این سازه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد هر چه عوامل اتمسفریک به تغییر بیشتری در محل خط فریاتیک منجر شوند، وضعیت پایداری سازه بیشتر دست‌خوش تغییر خواهد شد. در میان عوامل مطالعه‌شده در این پژوهش، میزان تأثیر پدیده‌های موئینگی و تبخیر در پایداری بیشتر بوده است. در انتهای نوشتار، تأثیر شرایط اتمسفریک و اندرکنش خاکٓـ اتمسفر در پایداری سد باطله‌ی معدن مس سرچشمه‌ی کرمان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها :
سد باطله، خط فریاتیک، پایداری، اندرکنش خاک ـ اتمسفر، مویینگی.

 
 نظرات