مقالات   
 

 شناسایی آسیب در سازه‌ها با روند بهینه‌یابی

عنوان مقاله: ردیابی مستقیم و هندسی اعضای قطری ماتریس نرمی تعمیم‌یافته با کمک روند بهینه‌یابی برای شناسایی آسیب در سازه‌ها / نویسندگان: علی زارع حسین‌زاده، غلامرضا قدرتی امیری، کاظم شاکری، شروین گل‌آرا ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: شنبه 7 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ردیابی مستقیم و هندسی اعضای قطری ماتریس نرمی تعمیم‌یافته با کمک روند بهینه‌یابی برای شناسایی آسیب در سازه‌ها
نویسندگان: علی زارع حسین‌زاده، غلامرضا قدرتی امیری، کاظم شاکری، شروین گل‌آرا
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۳.۲، شماره‌ی ۱.۱، بهار ۱۳۹۶.

چکیده :
در این نوشتار، دو روش جدید برای تشخیص آسیب در سازه‌ها با کمک اطلاعات مودال ارائه شده است. اساس روش‌ها بر پایه‌ی تعریف مسئله به‌صورت یک مسئله‌ی بهینه‌یابی استوار است. ماتریس نرمی تعمیم‌یافته، به‌عنوان عامل اصلی ایجاد ارتباط بین اطلاعات مودال و آسیب رخداده در سازه‌ها معرفی شده است. سپس دو تابع هدف پیشنهاد شده است، که به ترتیب بر پایه‌ی تطابق نقطه‌یی عناصر قطری ماتریس نرمی تعمیم‌یافته و سنجش میزان انطباق هندسی بردار متشکل از این عناصر استوار هستند. در ادامه، مسئله‌ی بهینه‌یابی با کمک الگوریتم بهینه‌یابی رقابت استعماری حل شده است. کارآیی توابع پیشنهادی با مطالعه‌ی الگوهای آسیبی مختلف روی ۳ مثال عددی از سازه‌های مهندسی بررسی و چالش‌هایی نظیر تأثیرات نوفه‌ها مطالعه شده است. همچنین مطالعاتی پیرامون دقت توابع هدف پیشنهادی و میزان هم‌گرایی الگوریتم بهینه‌یابی در اجراهای مختلف صورت پذیرفته و مقایسه‌یی بین روش‌های پیشنهادی و یکی از روش‌های موجود انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیان‌گر دقت بالا و کارآیی بهتر تابع هدف دوم هستند.

کلیدواژه‌ها :
تشخیص آسیب در سازه‌ها، ماتریس نرمی تعمیم‌یافته، معیار سنجش میزان اطمینان مودی، الگوریتم بهینه‌یابی رقابت استعماری، سازه‌های مهندسی.

 
 نظرات    
 
ساختمان ۲۴ ساختمون ۲۴ 18:43 چهارشنبه 29 بهمن 1399
0
 ساختمان ۲۴ ساختمون ۲۴
بسیار عالی