مقالات   
 

 انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی

عنوان مقاله: بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی / نویسندگان: محمود وفاییان، رسول شادنی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 26 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی
نویسندگان: محمود وفاییان، رسول شادنیا

چکیده :
در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار دوبعدی MOFAT اثر نوع سیال، نوع خاک، مقدار تزریق و زمان بر گسترش ناپل در محیط نیمه‌اشباع بررسی شده است. پس از پایان شبیه‌سازی‌ها مشاهده شد که ال‌ناپل و دی‌ناپل در حرکت به سمت پایین در منطقه نیمه‌اشباع تفاوت زیادی نمی‌کنند و همچنین به هنگام آنالیز مدل جریان و انتقال با حجم محدود ناپل تزریق شده، تقریباً تمام نفوذ ناپل در یک سال اول صورت می‌گیرد و بعد از آن، زمان تأثیر زیادی در افزایش نفوذ ناپل ندارد.

واژگان کلیدی :
آلاینده‌ هیدروکربنی، انتقال سیال، MOFAT.

 
 نظرات    
 
زینب باران 11:32 یکشنبه 25 بهمن 1394
0
 زینب باران
سپاس از اشتراک گذاری مفید.