مقالات   
 

 شبیه‌سازی آغاز شکستگی‌های هیدرولیکی طبیعی

عنوان مقاله: شبیه‌سازی شروع ترک هیدرولیکی از نوک شکستگی‌های طبیعی با نرم‌افزار FRANC2D / نویسندگان: وهاب سرفرازی، عبدالهادی قزوینیان ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: دوشنبه 24 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: شبیه‌سازی شروع ترک هیدرولیکی از نوک شکستگی‌های طبیعی با نرم‌افزار FRANC2D
نویسندگان: وهاب سرفرازی، عبدالهادی قزوینیان
ارائه‌شده در: دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (مهر ۱۳۹۳، کرمانشاه).

چکیده :
برای مطالعه تأثیر درزه‌های از پیش موجود روی الگوی رشد ترک هیدرولیکی، حفره دایره ای تحت فشار داخلی به همراه آرایش های مختلفی از درزه های پیرامونی توسط کد المان محدود FRANC۲D شبیه سازی شد. با ثابت بودن زاویه داری پل سنگ، اثر تغییر طول درزه و زاویه داری درزه در طول پل سنگ ثابت بر الگوی پیشروی ترک هیدرولیکی بررسی گردید. مدل ها تحت فشار هیدرولیکی ثابت ۸۰% فشار شکست، قرار گرفتند. نتایج شبیه سازی نشان دادند که در بعضی از آرایش های خاص، ترک از نوک درزه رشد کرده و به طرف دیواره چاه پیشروی کرده و به دیواره متصل می شود. با افزایش طول درزه و زاویه داری درزه، رشد ترک داخلی کاهش یافته در حالی که رشد ترک خارجی متوقف می شود.

کلیدواژه‌ها :
پل سنگ، درزه‌های از پیش موجود، ترک هیدرولیکی.

 
 نظرات