مقالات   
 

 شکل مخزن و سیلاب ناشی از شکست سدها

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر ضریب شکل مخزن در خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سدها / نویسندگان: طاهره میرمحمدحسینی، احمد طاهرشمسی، مجدالدین میرمحمدحسینی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 دی 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر ضریب شکل مخزن در خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سدها
نویسندگان: طاهره میرمحمدحسینی، احمد طاهرشمسی، مجدالدین میرمحمدحسینی
انتشاریافته در: مجله‌ی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
هدف از این پژوهش، یافتن ارتباط بین ضریب شکل مخزن سدها و خصوصیات جریان سیلاب به‌ویژه عدد فرود در پدیده‌ی شکست سد به‌وسیله‌ی یک مدل فیزیکی است. به این منظور، آزمایش‌ها بر روی یک مدل فیزیکی شبیه‌سازی پدیده‌ی شکست سد در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است. اندازه‌گیری سرعت در نقاط مختلف کانال به وسیله‌ی سرعت‌سنج A‌D‌V و اندازه‌گیری تغییرات سطح آب به وسیله‌ی حسگرهای آلتراسونیک انجام شده است. با داشتن تغییرات سرعت و تغییرات تراز سطح آب، دبی ناشی از شکست سد محاسبه شده و هیدروگراف مربوط برای هر یک از ضرایب شکل مخازن ترسیم شده است. آنگاه رابطه‌ی بین عدد فرود و ضریب شکل مخزن سد به‌دست آمده است. نتایج آزمایشگاهی در مقایسه با نتایج داده‌های شکست واقعی سدها در گذشته، نشان داده است که روند تغییرات سازگاری مناسبی با نتایج جمع‌آوری ناشی از شکست سدها دارد.

کلیدواژگان :
شکست سد، ضریب شکل مخزن، مدل فیزیکی، حسگر آلتراسونیک، حسگر A‌D‌V.

 
 نظرات    
 
نیما محسون 14:44 یکشنبه 16 دی 1397
1
 نیما محسون
ممنون، موفق باشین