مقالات   
 

 مدل‌سازی نیروهای وارد بر موج‌شکن‌های کیسونی

عنوان مقاله: مدل‌سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج بلند (سونامی) بر موج‌شکن‌های کیسونی / نویسندگان: حسین نصیرایی، محمد حیدرزاده، مهدی شفیعی‌فر ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 24 آبان 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مدل‌سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج بلند (سونامی) بر موج‌شکن‌های کیسونی
نویسندگان: حسین نصیرایی، محمد حیدرزاده، مهدی شفیعی‌فر
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ پژوهشی «عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۲، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در این پژوهش، نیروهای وارده از طرف امواج بلند (سونامی) بر موج‌شکن‌های کیسونی با کمک شبیه‌سازی عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج صحت‌سنجی نشان می‌دهد که مدل‌عددی مورد استفاده، دقت خوبی برای مدل‌سازی نیروهای وارده بر موج‌شکن‌های کیسونی از طرف امواج بلند دارد. در ادامه، فرمول تجربی برای محاسبه‌ی نیرو معرفی شده است. نتایج نشان می‌دهد فشار نقطه‌یی وارد بر سازه علاوه بر ارتفاع موج، با عمق آب نیز مرتبط است. همچنین با جابه‌جایی سازه به سمت ساحل، مقدار نیروهای وارده در ابتدا کاهش می‌یابد؛ ولی در ادامه با تغییر فرم موج، نیرو افزایش می‌یابد و در نهایت پس از شکست موج، نیرو با شیب تندی کاهش می‌یابد. در پایان، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که در حالت شکست موج بر روی بدنه‌ی موج‌شکن، نیروهایی تا حدود ۶ برابر نیروی امواج ناشکنا بر موج‌شکن وارد شده است.

کلیدواژه‌ها :
امواج بلند، موج‌شکن‌های کیسونی، نیرو، شبیه‌سازی عددی، سونامی.

 
 نظرات