مقالات   
 

 پیش بینی زمان تعمیر و زمان جایگزینی پلهای فلزی راه آهن

عنوان مقاله: پیش بینی زمان تعمیر و زمان جایگزینی پلهای فلزی راه آهن (مطالعه موردی پل ریلی و خرپایی نکا)...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 بهمن 1393
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
پیش بینی زمان تعمیر و زمان جایگزینی پلهای فلزی راه آهن (مطالعه موردی پل ریلی و خرپایی نکا)


نویسندگان:
عبداله حسینی ، علی صحراپیما


خلاصه:
بدلیل بالابودن هزینه پایش سلامتی سازه استفاده از آن در موارد خاص توجیه پذیر است، از طرف دیگر روشهای متداول در ارزیابی وضعیت پلها، مانند بازرسی عینی دقت لازم را ندارند. این معایب، نیاز به یک روش کم هزینه و دقیق تر را آشکار می کند. در این مقاله یک روش کم هزینه تر و نسبتا دقیق با قابلیت استفاده در کلیه پلهای فلزی معرفی می شود که براساس زوال خستگی المان ها و اتصالات سازه استوار است. برای بدست آوردن تابع زوال خستگی، ابتدا بر اساس تستهای دینامیکی مدل اجزای محدود سازه کالیبره شده است. بار زنده در حین بهره برداری و نیز بار زنده شبیه سازی شده در آینده، به سازه کالیبره شده اعمال شده و سپس با استفاده از معیارهای خستگی و مفاهیم قابلیت اطمینان و نیز شبیه سازی مونت کارلو، زمان تعمیر و زمان جایگزینی محاسبه شده است.


کلیدواژگان:
کنش خستگی، مقاومت خستگی، زوال خستگی، زمان تعمیر، زمان جایگزینی


نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
اردیبهشت ماه 1391
 
 نظرات