مقالات   
 

 برآورد عمق آبشستگی پایه‌های پل

عنوان مقاله: بررسی عملکرد و کارائی روش برنامه‌ریزی بیان ژن در برآورد عمق آبشستگی پایه‌های پل در بسترها‌ی با خاک چسبنده و غیر چسبنده/ نویسندگان: کیومرث روشنگر، محمدتقی اعلمی، شبنم میرحیدریان...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 دی 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
بررسی عملکرد و کارائی روش برنامه‌ریزی بیان ژن در برآورد عمق آبشستگی پایه‌های پل در بسترها‌ی با خاک چسبنده و غیر چسبنده


نویسندگان:
کیومرث روشنگر، محمدتقی اعلمی، شبنم میرحیدریان


کلیدواژگان:
آبشستگی موضعی، پایه پل، خاک‌های چسبنده، خاک‌های غیر چسبنده، برنامه‌ریزی بیان ژن، داده‌های میدانی


نشریه مهندسی عمران و محیط زیست
جلد 44 ، شماره 2، تابستان 1393

 
 نظرات