مقالات   
 

 اثر مؤلفه قائم زلزله بر روی پلهای بزرگراهی بتن آرمه

نویسندگان: افشین کلانتری، نیما لطفی کامران...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 تیر 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
اثر مؤلفه قائم زلزله بر روی پلهای بزرگراهی بتن آرمه


نویسندگان:
افشین کلانتری، نیما لطفی کامران


کلیدواژگان:
مؤلفه قائم، تکانهای زمین، پل بزرگراهی، تحلیل تاریخچه زمانی، طیف پاسخ شتاب


پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سال پانزدهم، شماره اول، بهار 91

 
 نظرات