مقالات   
 

 اثر پیکربندی هندسی بر قاب‌های نامنظم

عنوان مقاله: بررسی اثر پیکربندی هندسی بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های نامنظم هندسی دارای پس‌رفتگی در ارتفاع / نویسندگان: زهره بهلولی، مهدی پورشاء ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: دوشنبه 7 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی اثر پیکربندی هندسی بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های نامنظم هندسی دارای پس‌رفتگی در ارتفاع
نویسندگان: زهره بهلولی، مهدی پورشاء
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۱، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار رفتار لرزه‌ای سازه‌های نامنظم هندسی دارای پس‌رفتگی در ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، ۲۰ قاب خمشی ویژه‌ی فولادی ۹ طبقه دارای پس‌رفتگی در ارتفاع با پیکربندی‌های هندسی مختلف طراحی و ویژگی‌های دینامیکی آنها شامل دوره‌ی تناوب و نسبت مشارکت جرم مؤثر مودی برای سه مود ارتعاشی اول و همچنین نسبت ضریب مشارکت مودی برای مود دوم به مود اول بررسی شده است. رفتار لرزه‌ای این نوع سازه‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی با به‌کارگیری ۷ رکورد زلزله‌ی حوزه‌ی دور با تأکید بر موقعیت و سطح پس‌رفتگی بررسی شده است. همچنین با توجه به توسعه‌ی روش‌های تحلیل بار افزون ارتقاء‌یافته، به ارزیابی پاسخ‌های لرزه‌ای سازه‌های انتخابی با استفاده از روش‌های بار افزون ارتقاء‌یافته شامل: تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال (M‌P‌A)، تحلیل بارافزون کران بالا (U‌B‌P‌A)، تحلیل بارافزون مودال متوالی (C‌M‌P)، و روش ۲N توسعه‌یافته (۲E‌N) پرداخته شده و دقت نتایج حاصل از تحلیل‌های بار افزون ارتقاء‌یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که پاسخ لرزه‌ای سازه‌های مذکور و دقت روش‌های بار افزون ارتقاء‌یافته به ویژگی‌های دینامیکی و پیکربندی هندسی سازه‌های ذکرشده بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها :
سازه‌ی نامنظم هندسی، پس‌رفتگی در ارتفاع، ویژگی‌های دینامیکی، رفتار لرزه‌ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی، تحلیل‌های بارافزون ارتقایافته.

 
 نظرات