مقالات   
 

 زمین‌لرزه، بحران و توانمندی‌ها و نیازهای زنان

عنوان مقاله : بررسی توانمندی‌ها و نیازهای زنان در شرایط بحران، با رویکرد زلزله؛ مطالعه موردی: زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ بم / نویسندگان: فرخ پارسی‌زاده، ملیحه اسکندری ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: سه شنبه 23 آبان 1396

عنوان مقاله : بررسی توانمندی‌ها و نیازهای زنان در شرایط بحران، با رویکرد زلزله؛ مطالعه موردی: زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ بم
نویسندگان: فرخ پارسی‌زاده، ملیحه اسکندری
انتشاریافته در : پژوهش‌نامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سال شانزدهم، بهار ۹۲.

چکیده :
شناخت تواناییها و نیازهای زنان در شرایط بحران (با رویکرد زلزله) و امکان سنجی استفاده از آن توانمندیها در زلزله های احتمالی آینده در کشور امری بسیار لازم و ضروری می باشد که در این مقاله نیز سعی شده است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر بر اساس روش کتابخانه ای و روش برخورد اندیشه ها انجام شده است. زنان آسیب دیده از زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ بم و یا زنانی که به نوعی این زلزله را تجربه کرده اند، جامعه آماری این مقاله را تشکیل می دهد. بر این اساس، چهار جلسه با حضور جمعی از زنان فعال در یکی از تشکلهای مردمی (مؤسسه خیریه همراهان بم)، مشاور فرماندار بم در امور بانوان و اعضای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد. تعداد شرکت کنندگان در هر جلسه حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ نفر بودند. قبل از شروع جلسه بر چهار خط مشی اساسی در جلسات برخورد اندیشه تمرکز بر کمیت، عدم عیب جویی، استقبال از اندیشه های غیرمعمول و ترکیب و تقویت دیدگاهها توسط گردانندگان جلسات تأکید شد. در آغاز هر جلسه پس از طرح موضوع، اقلام مورد نیاز زنان، بلافاصله بعد از وقوع زلزله، توسط شرکت کنندگان مطرح ، سپس چگونگی دسترسی به آنها، نحوه رسیدگی و تأمین این موارد توسط مسؤولین بحران در زلزله بم بررسی و در انتها برای هر یک از موارد پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است. در این تحقیق، به منظور شناخت نیازهای زنان بعد از وقوع زلزله در مورد متغیرهای وضعیت آنان در سوانح طبیعی، توانمندیها، پوشش، بهداشت، شرایط دوران بارداری و شیردهی، نیازهای آرایشی و بهداشتی، (وجه مشترک در میان چهار گروه جلسات برخورد اندیشه ها) بحث و با استفاده از روش کتابخانه ای به متغیرهای اثرات روحی- روانی، خشونت خانگی، استرس پس از زلزله، امنیت در اسکان موقت و چگونگی مشارکت زنان پس از وقوع سوانح اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها :
زلزله بم، نیازهای زنان، امنیت پس از زمین‌لرزه.

 
 نظرات