مقالات   
 

 امکان‌سنجی پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ی اهر ـ ورزقان

عنوان مقاله : امکان‌سنجی پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ی سال ۱۳۹۱ اهر ـ ورزقان، آذربایجان، با کاربرد الگوریتم ناحیه ـ زمان ـ طول / نویسندگان : حمید زعفرانی، محمدمهدی غفوری ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: سه شنبه 19 مرداد 1395
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : امکان‌سنجی پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ی سال ۱۳۹۱ اهر ـ ورزقان، آذربایجان، با کاربرد الگوریتم ناحیه ـ زمان ـ طول
نویسندگان : حمید زعفرانی، محمدمهدی غفوری
انتشاریافته در : پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله (علمی-ترویجی)، سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۹۲.

چکیده :
بررسی روند وقوع زمین‌لرزه‌ها نشان می دهد در اکثر موارد فعالیتهای پیش آگاهی دهنده، قبل از وقوع زمین‌-لرزه‌های بزرگ مشاهده می‌شود. از جمله پیش آگاهی دهنده ها، پیش نشانگرهای لرزه‌ای هستند و مزیت عمده آنها گستره وسیع مکانی و زمانی می باشد که قابلیت رؤیت در فواصل دور را امکانپذیر می سازد. از معتبرترین الگوریتم های پیش نشانگر لرزه‌ای، الگوریتم RTL است. پارامتر آماری RTL در واقع مرحله سکوت و فعالسازی لرزه‌‌ای را به شکل فیزیکی قابل قبولی به فرمول (رابطه) تبدیل کرده و کمیتهای وزنی مرتبط با سه پارامتر (زمان، مکان و بزرگی) زلزله را بیان می نماید. در این مقاله، روش RTL به منظور بررسی امکانپذیری پیش‌بینی زلزله اهر- ورزقان به کار گرفته می شود. زلزله اهر- ورزقان آذربایجان به دلیل رخداد در دو سال اخیر از سابقه لرزه‌خیزی ثبت شده مناسبی برخوردار بوده است. به منظور بررسی روش آماری RTL در زلزله اهر ورزقان، ابتدا حد کامل بودن کاتالوگ با گذشت زمان تعیین و سپس الگوریتم فوق در نرم‌افزار Matlab پیاده ‌سازی شده است. نتایج تحلیل در مورد زلزله اهر- ورزقان به روشنی نشان می‌دهد مقدار RTL در دو سال قبل از زلزله کاهش یافته است. در تفسیر نتایج RTL باید به یاد داشت هنوز در سطح دنیا کاهش یا افزایش فعالیت پیش لرزه‌ای مورد مناقشه است.

کلیدواژگان :
پیش‌بینی زمین‌لرزه‌، الگوریتم ناحیه ـ زمان ـ طول، RTL، فعالیت پیش لرزه‌ای، نرم‌افزار Matlab.

 
 نظرات