مقالات   
 

 شدت تنش در صفحه‌ی ترک‌دار تحت کشش

عنوان مقاله: استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه‌ی اجزای محدود با المان‌های مرتبه‌ی بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه‌ی ترک‌دار تحت کشش / نویسندگان: محسن امدادی، احمد گنجعلی، بهروز حسنی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 شهریور 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه‌ی اجزای محدود با المان‌های مرتبه‌ی بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه‌ی ترک‌دار تحت کشش
نویسندگان: محسن امدادی، احمد گنجعلی، بهروز حسنی

چکیده :
امروزه استفاده از روش های عددی به ویژه روش اجزای محدود، در حل مسائل متفاوت کاربرد فراوانی دارد. اما همواره عدم وجود قابلیت اطمینان در نتایج بدست آمده باعث نگرانی محققین بوده است. در این مقاله، به کمک تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود به تعیین فاکتور شدت تنش صفحۀ ترکدار تحت کشش پرداخته شده است. جهت تخمین خطای تحلیل اجزای محدود از روش بازیافت تنش بر مبنای نقاط فوق همگرا استفاده شده است. همچنین حل تطبیقی با المان بندی دوباره در هر مرحله جهت بهبود شبکه اجزای محدود صورت می‌پذیرد. با توجه به اینکه در روش اجزای محدود معمولی، تقریبا هیچگونه ابزاری مبنی بر مناسب بودن اندازۀ المان به کار رفته و صحیح بودن نوع حل در دسترس مهندسین وجود ندارد و انتخاب اندارۀ المان بیشتر بر اساس توصیه های داده شده در این مورد صورت می گیرد، لذا در این پژوهش ضمن بیان مبانی تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود، از روش اجزای محدود وفقی به عنوان یک ابزار قوی برای غلبه بر محدودیت های روش اجزای محدود معمولی، استفاده گردیده است. از مقایسه نتایج بدست آمده با تحلیل تئوری و همچنین نرم افزار تجاری Ansys، مشاهده می شود نرم افزار Ansys در تحلیل مسائل به کمک تخمین خطا و حل تطبیقی، دارای دقت کمتر و هزینه بیشتری نسبت به الگوریتم به کار رفته در کد کامپیوتری حاصل از این پژوهش، در تعیین فاکتور شدت تنش می باشد. اهمیت نتایج نیز از این جهت مورد تاکید است که تبیین فاکتورشدت تنش به صورت یک معادله ریاضی برای ترکی دلخواه در یک سازه پیچیده و تحت بارگذاری دلخواه، مشکل وگاهی غیر ممکن است؛ لذا استفاده از یک روش عددی با قابلیت اطمینان بالا درحل ‌این‌گونه مسائل الزامی می‌باشد.

واژگان کلیدی :
فاکتور شدت تنش، برآورد خطا، بهبود شبکه‌ی اجزای محدود.

 
 نظرات