مقالات   
 

 میراگر شکاف‌دار در محل اتصال تیر به ستون

عنوان مقاله : توسعه‌ی میراگر شکاف‌دار در محل اتصال تیر به ستون، با ایجاد شکاف‌های بیضی / نویسندگان : سعید فراهی شهری، روح‌اله موسوی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 خرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : توسعه‌ی میراگر شکاف‌دار در محل اتصال تیر به ستون، با ایجاد شکاف‌های بیضی
نویسندگان : سعید فراهی شهری، روح‌اله موسوی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مهندسی عمران (فنی و مهندسی مدرس)» ، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۱، فروردین ۱۳۹۵.

چکیده :
میراگر شکافدار فولادی یک ورق یا پروفیل استاندارد فولادی با تعدادی شکاف بریده شده در جان آن است. نوارهای باقیمانده در جان میراگر، با جذب تغییر شکل های غیرالاستیک، انرژی لرزه ای را مستهلک کرده و مانع از انتقال آن به اعضای سازه ای اصلی می شوند. میراگرهای شکافدار فولادی با عرض نوار یکنواخت، به منظور جلوگیری از شکست ترد اتصالات و خرابی اعضای سازه ای اصلی، در محل اتصال تیر به ستون استفاده شده اند. طبق تحلیل های صورت گرفته در نرم افزار المان محدود آباکوس، استفاده از میراگرهای شکافدار با عرض نوار یکنواخت در پژوهش های آزمایشگاهی قبلی، موجب تمرکز تنش در قسمت های انتهایی نوارها، توزیع نامتوازن تنش های فون میسز در طول نوارها و عدم مشارکت قسمت های میانی نوارهای میراگر شکافدار در استهلاک انرژی شده است. بنابراین، به منظور رفع این مشکل و افزایش سطح جاذب انرژی در قسمت های انتهایی نوارها، میراگر شکافدار با شکاف های بیضی پیشنهاد شده و با میراگر شکافدار ارائه شده در مقالات قبلی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحلیل اتصالات تحت بارگذاری تناوبی، نشان داده است که استفاده از میراگر شکافدار پیشنهادی با شکاف های بیضی، موجب توزیع بهتر تنش ها در طول نوارهای میراگر، عملکرد هیسترزیس بهتر و افزایش میزان جذب انرژی در اتصال شده است. نتایج نشان داد که میزان استهلاک انرژی و بیشینه دوران پلاستیک تجمعی تحمل شده به وسیله اتصال مجهز به میراگر شکافدار پیشنهادی با شکاف های بیضی نسبت به میراگر شکافدار با عرض شکاف ثابت، به ترتیب، ۹۹.۶ و ۲۶.۸ درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها :
زلزله، اتصال تیر به ستون، میراگر شکافدار فولادی، شکاف بیضی.

 
 نظرات