مقالات   
 

 کنترل نیمه‌فعال ارتعاش قائم پل‌های معلق

عنوان مقاله: کنترل نیمه‌فعال ارتعاش قائم پل‌های معلق در برابر زلزله با استفاده از میراگرهای مگنتورئولوژیک و منطق فازی / نویسندگان: سعید پورزینلی، آرش بهار، سولماز پورزینلی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 28 تیر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: کنترل نیمه‌فعال ارتعاش قائم پل‌های معلق در برابر زلزله با استفاده از میراگرهای مگنتورئولوژیک و منطق فازی
نویسندگان: سعید پورزینلی، آرش بهار، سولماز پورزینلی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی همران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۲، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
در این پژوهش، کاهش ارتعاش قائم پل‌های معلق با استفاده از میراگرهای نیمه فعال مگنتورئولوژیک و منطق فازی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، از یک میراگر مگنتورئولوژیک بزرگ‌مقیاس ۲۲۰۰ کیلونیوتنی استفاده و پل معلق وینسنت توماس در آمریکا به‌عنوان مثال عددی انتخاب شده است. یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این پژوهش، نحوه‌ی نصب میراگرها در درجات آزادی دور از پایه‌های پل، جهت افزایش کارایی میراگرها بوده است؛ که برای حل آن، استفاده از خرپای صلب پیشنهاد شده است. در این پژوهش، ۲ مدل بهینه از نظر تعداد و موقعیت میراگرها ارائه و برای هر مدل نیز ۳ نوع کنترل‌گر فازی پیشنهاد شده و مطالعات نشان داده است که مدل ۲ با ۸ میراگر با استفاده از کنترل‌گر فازی نوع یک، که یک ورودی دارد، بهترین عملکرد را در کاهش پاسخ‌های پل دارد. در ضمن میراگرهای نصب‌شده قادر به کاهش پاسخ پل در جهت افقی هم هستند.


کلیدواژه‌ها :
کنترل نیمه‌فعال، میراگر مگنتورئولوژیک، منطق فازی، پل‌های معلق، ارتعاش قائم.

 
 نظرات