مقالات   
 

 مقاومت برشی خاک در ترکیب سیمان و نانوسیلیس

عنوان مقاله: بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر / نویسندگان: عیسی شوش‌پاشا، مجتبی عباسی، هادی نجف‌نیا ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر
نویسندگان: عیسی شوش‌پاشا، مجتبی عباسی، هادی نجف‌نیا
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
در بسیاری از موارد خاک طبیعی محل مقاومت لازم را نداشته و نیاز به به سازی دارد. از جمله این روش‌ها، اصلاح خاک با استفاده از مواد افزودنی است. در این روش خصوصیات مهندسی خاک با مخلوط شدن با یک یا چند ماده دیگر ارتقاء می‌یابد. نانوسیلیس که یک پوزولان بسیار فعال جهت انجام واکنش‌های سیمانی شدن است، نیز می‌تواند به عنوان تثبیت کننده در نظر گرفته شود. در این تحقیق به بررسی تاثیر ترکیبی از سیمان و نانو سیلیس بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر در فواصل زمانی ۷ و ۲۸ روزه پرداخته شده است. آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه‌های حاوی ۴، ۶ و۸ درصد وزن خشک ماسه، سیمان و۳۰،۱۰ و۵۰ درصد وزنی سیمان، نانوسیلیس در تراکم ۹۸ درصد ترتیب داده شده است. نتایج نشان داد که افزودن نانوسیلیس به سیمان تا ۳۰درصد جایگزینی با سیمان، باعث افزایش ۲ برابری مقاومت برشی نمونه‌ها، نسبت به نمونه هایی که فقط از سیمان استفاده شده است می‌شود و با افزایش بیش از این مقدار مقاومت برشی نمونه‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها :
به‌سازی خاک، مقاومت برشی، نانوسیلیس، سیمان، ماسه‌ی بابلسر.

 
 نظرات