مقالات   
 

 شکل‌گیری خوشه‌های پُرخطر لرزه‌ای

نام مقاله : شکل‌گیری خوشه‌های پُرخطر لرزه‌ای / پدیدآورندگان : مصطفا علامه‌زاده ، محسن بهرامی ، علی شفیق...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 فروردین 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : شکل‌گیری خوشه‌های پُرخطر لرزه‌ای
پدیدآورندگان : مصطفا علامه‌زاده ، محسن بهرامی ، علی شفیق
انتشاریافته در : نشریه‌ی «علوم مهندسی و زلزله» (سال دوم، شماره‌ی یکم، بهار ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها : ۹
اندازه‌ی فایل : ۵۵۵ کیلوبایت

چکیده :
در این پژوهش برای تعیین بی‌هنجاری‌های پیش از رخ‌داد زمین‌لرزه از شبیه‌سازی کاتولوگ‌های زمین‌لرزه مشابه با استفاده از تابع کاپولا و معیاری مبتنی بر روش مونت‌کارلو برای مطالعه‌ و شناسایی خوشه‌های پرخطر زمین‌لرزه‌های آینده استفاده شده است. به دلیل نا‌یکنواختی کاتالوگ‌ها‌ی لرزه‌خیز‌ی موجود، با تولید کاتالوگ مصنوعی و روش‌های مبتنی بر استدلالِ برآوردی و تقر‌یبی برا‌ی پی‌گیر‌یِ رفتار فرآ‌یندها‌ی پیچیده استفاده شده است. شبیه‌ساز‌ی‌ها‌یی همچون شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی، روش مونت‌کارلو و به‌ویژه مدل‌ساز‌ی کاپولا برا‌ی تحلیل ا‌ین الگوها، توز‌یع لرزه‌خیز‌ی آینده در صفحه‌ی گسل را برجسته‌ترخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها :
تابع کاپولا، روش مونت کارلو، تحلیل الگوهای لرزه‌ای.

 
 نظرات