مقالات   
 

 اثرات تغییر زاویه‌ی مواجهه با میدان موج برشی

نام مقاله: بررسی اعوجاج محلی در حفره‌های مستطیلی و شبه‌مستطیلی زیرزمینی تحت اثر تغییر زاویه‌ی مواجهه با میدان موج برشی / پدیدآورندگان: حسین جهانخواه، امیرحسین پریز، مرتضی بسطامی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: سه شنبه 22 مرداد 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی اعوجاج محلی در حفره‌های مستطیلی و شبه‌مستطیلی زیرزمینی تحت اثر تغییر زاویه‌ی مواجهه با میدان موج برشی
پدیدآورندگان: حسین جهانخواه، امیرحسین پریز، مرتضی بسطامی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱، ۱۳۹۵.

چکیده :
با مرور موارد تاریخی مشاهده می‌گردد که درصد خرابی سازه‌های زیرزمینی در اثر زلزله نسبت به سازه‌های روسطحی پایین‌تر می‌باشد. لیکن در زلزله‌هایی نظیر زلزله‌ی سال ۱۹۹۵ کوبه در ژاپن، زلزله‌ی ۱۹۹۹ چی- ‌چی تایوان و زلزله‌ی ۱۹۹۹ قوجاایلی ترکیه، سازه‌های زیرزمینی دچار خسارت عمده‌ای شدند. در بحث سازه‌های زیرزمینی تغییر شکل تحمیلی از سوی دیواره‌های حفره به سازه‌ی درون آن، در اثر انتشار میدان موج، از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته قابل تأمل آن است که تغییر شکل دیواره‌های حفره، پیش از احداث سازه، با تغییر شکل‌های میدان آزاد خاک متفاوت است. این نکته، علی‌رغم اهمیت، کمتر در ادبیات فنی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تغییر شکل اعوجاجی کلی و اعوجاج محلی حفره‌های مستطیلی شکل مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل‌های عددی در این تحقیق به روش اجزاء محدود با بهره‌گیری از نرم‌افزار آباکوس انجام شده است. نتایج برای زوایای مختلف انتشار میدان موج لرزه‌ای برشی و ابعاد مختلف حفره بحث گردیده و نشان داده شده است که گزاره‌های موجود در ادبیات فنی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

کلیدواژگان :
آنالیز لرزه‌ای، سازه‌های زیرزمینی، حفره‌های مستطیلی‌شکل، تغییر شکل اعوجاجی، کرنش برشی.

 
 نظرات