مقالات   
 

 ظرفیت استاتیکی پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح

نام مقاله : بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح با دهانه‌ی ۶ متری / پدیدآورندگان : مهدی یزدانی، محمدصادق معرفت ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 مرداد 1395
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح با دهانه‌ی ۶ متری
پدیدآورندگان : مهدی یزدانی، محمدصادق معرفت
انتشاریافته در : دوفصل‌نامه‌ی علمی ـ پژوهشی «تحقیقات بتن»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

چکیده :
پل‌های قوسی بنایی به تعداد زیادی در شبکه‌ی راه‌آهن کشور وجود دارند. این پل‌ها برای بارهای سرویس طراحی شده‌اند، اما در طول سالیان گذشته این بارها به شدت افزایش یافته‌اند. برای ارزیابی ظرفیت این پل‌ها با توجه به رفتار پیچیده‌ی آن‌ها، نیاز به آزمایش‌های بارگذاری و میدانی است. از آن رو که به علت تعدد این پل‌ها امکان انجام آزمایش‌های میدانی وجود ندارد، بنابراین برای ارزیابی این پل‌ها نیاز به مدل‌سازی دقیق آن‌ها می‌باشد. برای آن که بتوان رفتار این پل‌ها را به هم مربوط کرد، پارامترهای بسیاری وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اثر تعداد دهانه، اثر طول دهانه، اثر هندسه‌ی کمان و اثر سختی مصالح.
آزمایش بارگذاری بر روی پل کیلومتر ۲۴ راه آهن قدیم تهران ـ قم که یک پل قوسی بتنی غیرمسلح با پنج دهانه‌ی شش متری است، مشخصات مهمی از جمله صلبیت بسیار بالای پل، سختی اولیه و الگوی ترک‌خوردگی در پل را به نمایش گذاشته است. باتوجه به این که تعداد دهانه در این سازه‌ها بر ظرفیت باربری پل اثر مستقیمی دارد، در این مقاله تلاش شده است با به‌کارگیری نرم‌افزار اجزای محدود ANSYS، اثر تعداد دهانه بر مقاومت تسلیم این پل‌ها بررسی گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتار پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح با یک دهانه‌ی کاملاً متفاوت با پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح با تعداد دهانه‌های بیش‌تر از یک است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که در پل‌های قوسی بتنی که بیش از یک دهانه دارند، با افزایش تعداد قوس‌ها، مقاومت تسلیم کاهش و مقدار جابه‌جایی در کلید قوس افزایش می‌یابد. در پایان، روابطی برای محاسبه‌ی مقدار مقاومت تسلیم و جابه‌جایی در پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح با دهانه‌های ۶متری به ازای تعداد دهانه‌های مختلف پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان :
پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح، مدل اجزای محدود، اثر تعداد دهانه، مقاومت تسلیم پل‌های قوسی راه‌آهن.

 
 نظرات