مقالات   
 

 سازه‌ی پل و ارتعاشات ناشی از بارهای قائم زلزله

عنوان مقاله: بررسی ارتعاشات ناشی از بارهای قائم زلزله و حرکت اجرام روی سازه‌ی پل و کاربرد میراگرهای لوله‌ایِ غیرفعال در آن / نویسندگان: علی نیکخو، اردلان بهرامی اسکندری، فیاض رحیم‌زاده رفویی ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی ارتعاشات ناشی از بارهای قائم زلزله و حرکت اجرام روی سازه‌ی پل و کاربرد میراگرهای لوله‌ایِ غیرفعال در آن
نویسندگان: علی نیکخو، اردلان بهرامی اسکندری، فیاض رحیم‌زاده رفویی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۳.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۶.

چکیده :
علی‌رغم اینکه در پل‌ها و تیرهای موازی آن، طراحی براساس مؤلفه‌ی افقی تحریک لرزه‌یی صورت می‌گیرد و از مؤلفه‌ی قائم آن صرف‌نظر می‌شود، شواهدی در دست است که برخی از مودهای شکست در رابطه‌ی مستقیم با مؤلفه‌ی قائم زمین‌لرزه هستند. اگرچه به‌طورکلی مؤلفه‌ی قائم در مقایسه با مؤلفه‌ی افقی زلزله، قدرت کمتری دارد؛ ولی تأثیر بیشتر آن در حوزه‌ی بسامدی به خصوصی واقع است که می‌تواند برای سازه‌هایی با بسامد طبیعی در این حوزه‌ها بسیار مخرب باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر مؤلفه‌ی قائم تحریک لرزه‌یی در سازه‌ی پل، به بیان تأثیر توأم این نیرو با بارهای به‌صورت اجرام محرک و لزوم درنظرگرفتن این آثار در طراحی پل‌ها و همچنین توجه به کاهش این‌گونه آثار از طرق مختلف پرداخته شده است. در ادامه، با استفاده از یک سیستم میراگر غیرفعال، سعی بر کاهش اثرات ذکرشده و کاربرد آن‌ها در سازه‌ی پل شده است. درنهایت، با بررسی و مقایسه‌ی نتایج، اقدام به کاهش مقاطع این‌گونه سازه‌ها با حضور میراگرها در جهت صرفه‌ی هر چه بیشتر اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها :
سازه‌ی پل، مؤلفه‌ی قائم نیروی لرزه‌ای، جرم متحرک، میراگر غیرفعال، کاهش پاسخ.

 
 نظرات