مقالات   
 

 لنگر خمشی سینماتیک در گروه شمع‌ها

عنوان مقاله: عوامل مؤثر در لنگر خمشی سینماتیک در گروه شمع‌ها / نویسندگان: علی سنایی راد، احمدرضا غلامی‌نژاد ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 21 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: عوامل مؤثر در لنگر خمشی سینماتیک در گروه شمع‌ها
نویسندگان: علی سنایی راد، احمدرضا غلامی‌نژاد
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۳.۲، پاییز ۱۳۹۵.

چکیده :
این نوشتار نتایج مطالعه‌ی پارامتری رفتار لرزه‌یی گروه شمع مدفون در توده‌ی خاک لایه‌یی را ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش، بررسی اندرکنش سینماتیک خاک و شمع و چگونگی تأثیر عوامل مختلف در توسعه‌ی لنگرهای خمشی سینماتیک در هنگام زلزله در گروه شمع‌ها بوده است. برای ساخت مدل‌ها از نرم‌افزار تفاضل محدود سه بُعدی D۳ F‌L‌A‌C استفاده شده است. صحت استاتیکی با مقایسه‌ی مدل با پژوهش‌های قبلی و صحت لرزه‌یی با استفاده از نرم‌افزار ۲۰۰۰ S‌H‌A‌K‌E سنجیده شده است. تجزیه و تحلیل لرزه‌یی پارامتری با تغییر عوامل اصلی و تأثیرگذار در پاسخ گروه شمع مانند: مشخصات خاک، قطر شمع‌ها، فاصله‌ی شمع‌ها، و عمق لایه‌ی خاک با استفاده از شتاب‌نگاشت زلزله‌ی ال‌سنترو و در حوزه‌ی زمانی انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داده است که عوامل ذکرشده تأثیر زیادی در مقدار لنگر خمشی سینماتیک دارند. همچنین در شمع‌های میانی، لنگر خمشی سینماتیک بیشتری نسبت به شمع‌های کناری توسعه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها :
آنالیز لرزه‌یی، اندرکنش خاک و شمع، اندرکنش سینماتیک، گروه شمع، تفاضل محدود.

 
 نظرات