مقالات   
 

 گرما و رفتار ستون فولادی پرشده با بتن

نویسند‌گان: سامان محمدعلیزاده، کریم عابدی...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: پنجشنبه 25 خرداد 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
بررسی رفتار ستون تقویت‌شده‌ی فولادی پرشده با بتن (CFST)
تحت تأثیر حرارت و پارامترهای مؤثر بر آن

نویسند‌گان:
سامان محمدعلیزاده - کارشناس ارشد رشته سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی - استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

خلاصه مقاله:
ستون فولادی پر شده با بتن ( CFT )، سیستمی است متشکل از بتن به عنوان هسته داخلی و فولاد به عنوان جدار خارجی. هنگام رخداد آتش سوزی در سازه، جدار فولادی منبسط شده و زودتر از هسته بتنی تسلیم خواهد شد و اثر محبوس کنندگی خود را بر هسته بتنی از دست خواهد داد. در مطالعه حاضر، رفتار ستونهای تقویت شده مدور CFT با سخت کنندههای طولی متقارن تحت اثر آتش مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی عناصر محدود ستونهای مذکور با نرم افزار ANSYS صورت گرفته است. جهت اعمال حرارت روی ستون، از منحنی استاندارد ISO-۸۳۴ استفاده شده است. نتایج به دست آمده، افزایش اثر محبوس کنندگی جدار فولادی را در هنگام کاهش دمای محیط (مرحله سرمایش)نشان داده است. همچنین ظرفیت باربری ستون با استفاده از سخت کننده ها بالاتر رفته است.

کلمات کلیدی:
محصورشدگی ستون CFT ، آتش‌سوزی در سازه، عناصر محدود، سخت‌کننده‌های طولی، افزایش ظرفیت باربری.

نشریه عمران و محیط زیست
جلد ۴۳
شماره ۲
تابستان ۹۲

 
 نظرات