مقالات   
 

 مدل رفتاری برای میراگرهای ویسکوز

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل رفتاری برای میراگرهای ویسکوز انقباض محوری / نویسندگان: شکیبا موسوی، منصور ضیایی‌فر ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 13 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، لینک‌های چند مطلب دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدل رفتاری برای میراگرهای ویسکوز انقباض محوری
نویسندگان: شکیبا موسوی، منصور ضیایی‌فر
ارائه‌شده در: نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۷، شماره‌ی ۱ ـ ۱۳۹۶.

چکیده :
در دهه‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با قطعات مستهلک کننده انرژی انجام شده که در این میان میراگرهای ویسکوز، بخش مهمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده‌اند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که رفتار این میراگرها تنها با ثابت میرایی آن‌ها قابل بیان نیست بلکه عواملی از قبیل رفتارِ سرعتی غیرخطی، سختی محوری هرچند ناچیز و اصطحکاک داخلیِ میراگر از عوامل مهم تأثیرگذار در رفتار این سیستم‌های جاذب ‌انرژی هستند. همچنین دامنه فرکانسی اعمال بار، انعطاف پذیری غلاف پیرامونی هسته‌ی میراگر، تراکم پذیری مایع درونی آن، اثرات حرارتی نیز در تعیین مشخصه‌های رفتاری این میراگرها تأثیر گذارند. در مطالعات تجربی که تاکنون برای تعیین مشخصه‌های رفتاری این میراگرها صورت پذیرفته و همچنین ادبیات فنی موجود، ارتباط موثری بین موارد ذکر شده با مکانیک رفتاری این میراگرها دیده نمی شود.در مطالعه حاضر اقدام به ساخت نمونه‌‌ای از میراگر ویسکوزِ انقباض محوری، با ظرفیت نیرویی ۵۰۰ کیلونیوتن و دامنه‌ی تغییر مکانی ۱۵۰ میلی‌متر شد. رفتار مکانیکی میراگر جدید، تحت آزمایش‌های چرخه‌ای مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخصه‌های رفتاری آن در فرم یک مدل ارائه شده است. میراگر ساخته شده، طی چرخه های مختلف بارگذاری به طور متوسط دارای ۱۰ کیلونیوتن نیروی اصطکاک اولیه است که می‌توان از آن به عنوان فیوز عملکردی میراگر بهره گرفت. همچنین با توجه به نحوه‌ی ساخت میراگر (عدم تقارن در ساخت بِلوزها) افزون بر نیروی میرایی، نیروی اصطکاکی ثانویه‌ای، وابسته به فشار روغن به میزان ۵۰ کیلونیوتن وجود دارد که باعث افزایش ظرفیت نیرویی میراگر و بهبود منحنی‌های رفتاری آن شده است.

کلیدواژه‌ها :
میراگر ویسکوز، مشخصه‌های رفتاری، تجهیزات اتلاف انرژی.

 
 نظرات