مقالات   
 

 رفتار لوله‌های مدفون در آب

عنوان مقاله: تأثیر جنس لوله در رفتار لوله‌های مدفون در آب تحت اثر امواج زلزله / نویسندگان: رحیم حسنی، روح‌اله بصیرت، محمدعلی چمنزاد ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: یکشنبه 4 شهریور 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تأثیر جنس لوله در رفتار لوله‌های مدفون در آب تحت اثر امواج زلزله
نویسندگان: رحیم حسنی، روح‌اله بصیرت، محمدعلی چمنزاد
انتشاریافته در: جلد یکمِ مجله‌ی علمی «رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری»، بهار ۱۳۹۷.

چکیده :
خطوط لوله آب، فاضلاب، گاز، نیرو و غیره از شریان های حیاتی جامعه شهری می باشند و صدمه و اختلال در آن ها از یک سو می تواند لطمه اقتصادی قابل توجه و از سوی دیگر وقفه در بهره برداری را در پی داشته باشد. در این میان، یکی از بارهای تاثیرگذار بر روی لوله های مدفون، بار زلزله می باشد. در این مقاله نیز اثر بار زلزله بر روی انواع مختلف پرکاربرد لوله های مدفون با استفاده از نرم افزار FLAC۳D انجام شده است. بر اساس تحلیل های عددی انجام گرفته، اعمال موج حداکثر زلزله تاثیر خاصی از لحاظ شکست بر لوله های پلی اتیلن، فولادی و چدن داکتیل نخواهد گذاشت. اما در مورد لوله آزبست، با توجه به اینکه این نوع لوله ها عملاً توانایی تحمل نیروهای کششی را ندارند، بدلیل بوجود آمدن این نوع نیروها در لوله در هنگام زلزله، احتمال بروز شکست در آن ها وجود دارد و به همین دلیل پیشنهاد می شود که به جای این نوع لوله ها از لوله‌های با جنس دیگر (پلی اتیلن، فولادی و یا چدن داکتیل) استفاده شود. سپس مدلسازی اتصالات لوله‌های پلی اتیلنی تحت امواج زلزله شبیه سازی شد. برای این کار مدول الاستیسیته در محل اتصال با ۱۰۰/۱ مدول الاستیسیته لوله شبیه سازی شد. نتایج مدلسازی عددی نشان داد که در محل اتصالات، جابجایی های بزرگی تحت بار زلزله اتفاق می افتد. این میزان تغییرات بالا نشان دهنده باز شدن اتصال و جدا شدن لوله در محل اتصال بوده و بنابراین توانائی مقابله با این تغییر مکان ها را ندارند.

کلیدواژه‌ها :
لوله‌های مدفون، تحلیل دینامیکی، بار زلزله، مدل‌سازی عددی، نرم‌افزار.

 
 نظرات