مقالات   
 

 ظرفیت باربری پی‌های نواری روی خاک‌های چندلایه‌

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی‌های نواری واقع بر خاک‌های چندلایه‌ی مجاور دیوار حائل مسلح‌شده با ژئوگرید / نویسندگان: علیرضا شالچی، وحید رستمی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 18 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی‌های نواری واقع بر خاک‌های چندلایه‌ی مجاور دیوار حائل مسلح‌شده با ژئوگرید
نویسندگان: علیرضا شالچی، وحید رستمی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
به طور کلی یک جداره ی قائم یا نزدیک به قائم ازخاک، عوارض طبیعی مشرف به جاده ها و دامنه های غیرطبیعی در حال سکون، در مقابل نیروی موجود وارد بر آنها مقاوم می باشند. با قرارگیری سربار تحت بار نواری روی عوارض یاد شده، ضعف عملکرد کششی خاک تحت شرایط مذکور می تواند موجب ناپایداری گردد که از مسائل مورد توجه در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می آید. استفاده از خاک مسلح در طراحی شالوده ها و سازه های خاکی از قبیل دیوار حائل، یکی از ابداعاتی است که جزو متنوع ترین و اقتصادی ترین مسائل بهسازی خاک محسوب می شود.
علیرغم پژوهش های فراوان پیرامون تکنیک خاک مسلح در خصوص تغییر مکان جانبی سطح دیوار حائل و ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر روی دیوار حائل تحت شرایط همگنی خاک، مطالعات اندکی بر روی این گونه دیوارها در شرایط خاک لایه بندی شده صورت گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در حالت کلی با افزایش تعداد مسلح کننده ها با فواصل مناسب در خاکریز چند لایه، تغییر مکان جانبی سطح دیوار کاهش و ظرفیت باربری پی نواری افزایش می یابد. همچنین بیشترین ظرفیت باربری پی ناشی از قراردادن ژئوگریدها در نسبت عمق ۲۵/۰ (U/B=۰.۲۵)حاصل می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش طول لایه ژئوگرید، ظرفیت باربری افزایش و تغییرمکان کاهش می یابد، که ناشی از جلوگیری از توسعه سطح گسیختگی می باشد، نسبت طول ژئوگرید۴ (L/B=۴) به عنوان مقدار بهینه استخراج شده است همچنین در شرایطی که ضخامت لایه ها بیشتر از عرض پی می شود عملا ظرفیت باربری تابع لایه اول می باشد.

کلیدواژه‌ها :
خاکریز لایه‌بندی‌شده، دیوار حائل انعطاف‌پذیر، ژئوگرید، ظرفیت باربری پی نواری، تغییر مکان دیوار حائل.

 
 نظرات