مقالات   
 

 حالت بحرانی ماسه‌های رس‌دار

عنوان مقاله : ارائه‌ی چهارچوب واحد برای تفسیر رفتار حالت بحرانی ماسه‌های رس‌دار / نویسندگان : امید نعیمی‌فر، شهاب‌الدین یثربی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: یکشنبه 17 شهریور 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : ارائه‌ی چهارچوب واحد برای تفسیر رفتار حالت بحرانی ماسه‌های رس‌دار
نویسندگان : امید نعیمی‌فر، شهاب‌الدین یثربی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مهندسی عمران شریف»، دوره‌ی ۳۲.۲، شماره‌ی ۱.۲، بهار ۱۳۹۵.

چکیده :
در این نوشتار، امکان ارائه‌ی یک چهارچوب واحد برای تفسیر رفتار حالت بحرانی ماسه‌های رس‌دار با استفاده از مفاهیم خط حالت پایدار، اندرکنش ماسه و ریزدانه و نسبت تخلخل هم‌ارز بررسی شده است. آزمایش‌های سه‌محوری روی ترکیبات ماسه با ۰ تا ۲۵ درصد رس با حالت خمیری متوسط انجام و با استفاده از مبانی اندرکنش ذرات و رسم خطوط حالت پایدار آنها،رابطه‌ی کاربردی و مفیدی برای محاسبه‌ی پارامتر $b$ )میزان مشارکت ذرات ریزدانه در تماس‌های بین دانه‌یی( و نسبت تخلخل هم‌ارز پیشنهاد شده است. نتایج نشان داده است که با استفاده از رابطه‌ی پیشنهادی می‌توان خطوط حالت پایدار ترکیبات مختلف ماسه و رس را به یک خط واحد تبدیل کرد. همچنین با انجام تعداد محدودی آزمایش روی ماسه‌ی تمیز، خطوط ماسه و ترکیب آن با درصد دلخواه ریزدانه قابل پیش‌بینی است. برای اطمینان از عمومیت رابطه‌ی پیشنهادی، صحت آن با استفاده از نتایج پژوهش‌های دیگر سنجیده و تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها :
خط حالت پایدار، سه‌محوری، نسبت تخلخل هم‌ارز، پارامتر b.

 
 نظرات