مقالات   
 

 رفتار بدنه‌ی سد‌ قوسی با پی سنگی نرم

عنوان مقاله: بررسی تأثیر درز محیطی و پولوینو بر رفتار بدنه‌ی سد‌ قوسی با پی سنگی نرم / نویسندگان: مبین منصوری، محمدتقی احمدی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تأثیر درز محیطی و پولوینو بر رفتار بدنه‌ی سد‌ قوسی با پی سنگی نرم
نویسندگان: مبین منصوری، محمدتقی احمدی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۷، شماره‌ی ۱ ـ (۱۳۹۶).

چکیده :
در مطالعه‌ی پیش‌رو تأثیر پولوینو بر رفتار بدنه سد، در سدهای با پی سنگی دارای لایه نرم بررسی می‌شود و با مقایسه با یک سد معمولی(بدون پولوینو به عنوان شاهد) تأثیر پولوینو به عنوان یک راه حل سازه‌ای بررسی می‌شود. رفتار مصالح مورد استفاده الاستیک خطی است. مدل تحت بارهای وزن و هیدرواستاتیک با در نظر‌گرفتن مراحل ساخت سد قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از پولوینو باعث توزیع متقارن و یکنواخت تنش در بدنه‌ی سد خواهد شد حتی اگر پی سد دارای لایه‌های نرم و نامتقارن باشد. تنش بیشینه‌ی کششی در پولوینو رخ می‌دهد و بدنه‌‌ی اصلی سد از این تنش‌ها مصون می‌ماند. گرچه ساخت سدهای دارای پولوینو گران‌تر بوده و اجرای مشکل‌تری دارند اما حجم کمتر این‌گونه سدها و الگوی مناسب‌تری که از توزیع تنش ارائه می‌دهند، باعث می‌شود این سدها هم‌چنان اقتصادی باشند و به عنوان رقیبی جدی برای سدهای معمولی باقی بمانند.

کلیدواژه‌ها :
سد قوسی، پولوینو، درز محیطی، پی سنگی، لایه‌ی نرم.

 
 نظرات