مقالات   
 

 کارکرد بازشوهای دوپوسته در ساختمان‌های سنتی

نام مقاله : بررسی کارکرد بازشوهای دوپوسته در ساختمان‌های سنتی نواحی سردسیر ایران (موردپژوهی: خانه‌ی قدکی و خانه‌ی گنجه‌ای‌زاده در تبریز)...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 مهر 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله : بررسی کارکرد بازشوهای دوپوسته در ساختمان‌های سنتی نواحی سردسیر ایران
(موردپژوهی: خانه‌ی قدکی و خانه‌ی گنجه‌ای‌زاده در تبریز)
پدیدآورندگان : مسعود رسولی لارمایی ، یاسر شهبازی
انتشاریافته در : نشریه‌ی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران (شماره‌ی 9، بهار و تابستان 1394)
شمار صفحه‌ها : 12
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل : 988 کیلوبایت

چکیده :
معماری بومی در هر اقلیم با محیط پیرامون خود هماهنگ بوده و در همه‌ی خُرداقلیم‌ها، فرمت و کالبد معماری از کل تا جزء در راستای پاسخ‌گویی به شرایط محیطی و به‌منظور آسایش و راحتی انسان شکل گرفته است . در این راستا، حفظ ساختمان در برابر سرمای محیط و بهره‌گیریِ بهینه از نور خورشید به‌عنوان منبع گرما در نواحی سرد کشورمان، که طول دوره‌ی سرما بسیار طولانی‌تر از دوره‌ی گرما می‌باشد، همواره اولویت طراحی معماران سنتیِ این مناطق بوده است. پوسته‌های ساختمانی مرز میان فضای درون و بیرون ساختمان هستند و نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی بر عهده دارند. از میان پوسته‌ها و جداره‌های گوناگونِ پرکاربرد در مناطق مختلف سردسیر، نماهای دوپوسته یکی از بهینه‌ترین گزینه‌ها در مدیریت تعامل میان فضای درون و بیرون بوده‌اند. ارزیابی نقشه‌ها و مشاهدات میدانیِ انجام‌گرفته از جداره‌ها و بازشوهای موجود در ساختمانهای سنتی شهر تبریز، که قدمت بیش‌تر آن‌ها به دوران قاجار برمی‌گردد، حاکی از کاربست بازشوهای دوجداره‌ای است که به‌منظور ورود حداکثری نور و کم‌ترین اتلاف گرما به کارفته‌اند.
در این مقاله از روش تحقیق کمی با تکنیک‌های مدل‌سازی عددی برای یک نمونه‌ی موردیِ شاهد بهره‌گیری شده و هدف اصلی آن اعتبارسنجی به تفکر معماران سنتی بر مبنای مدل‌سازی عددی بازشوهای دوپوسته در ساختمان‌های واقع در اقلیم سرد است. از این رو، با همانندسازی انرژی یک واحد آزمایشی شاهد، به ابعاد 4×5 متر واقع در اقلیم سرد تبریز، با هندسه، جانمایی و مشخصات مصالح بازشوهایی تقریباً منطبق بر بازشوهای خانه های قدکی و گنجه ای زاده، کارکرد نمای دوپوسته در کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج همانندسازی نشان می‌دهد که مصرف انرژی گرمایشی در واحد شاهد مورد نظر با بهره جُستن از نمای دوپوسته و با در نظر گرفتن تمامی فرضیات به‌کاررفته در همانندسازی‌ها حدود 42.64درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها :
نمای دوپوسته، نواحی اقلیمی سرد، معماری بومی، همانندسازی انرژی.

 
 نظرات