مقالات   
 

 تحلیل عددی بستر ماسه‌ای پی‌های مسلح

عنوان مقاله: تحلیل عددی بستر ماسه‌ای پی‌های مسلح به ژئوسل و مقایسه‌ی کارآیی سیستم‌های تسلیح ژئوسینتتیک سلولی و صفحه‌ای / نویسندگان: سعید کوزه‌گران، محمد علیایی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: شنبه 20 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل عددی بستر ماسه‌ای پی‌های مسلح به ژئوسل و مقایسه‌ی کارآیی سیستم‌های تسلیح ژئوسینتتیک سلولی و صفحه‌ای
نویسندگان: سعید کوزه‌گران، محمد علیایی

چکیده :
ژئوسل‌ها از انواع ژئوسینتتیک‌ها هستند، که با توجه به مزایای متعدد، استفاده از آن‌ها درحال توسعه بوده و امروزه مطالعات وسیعی روی آن‌ها در حال شکل‌گیری است. مکانیزم رفتاری ژئوسل‌ها با ژئوسینتتیک‌های صفحه‌یی کاملاً متفاوت است. آن‌ها با ایجاد محصورکنندگی جانبی قابل‌توجه برای خاک )به علت هندسه‌ی سه بُعدی(، خواص مقاومتی آن را به طرز چشم‌گیری ارتقاء می‌دهند. با وجود مطالعات آزمایشگاهی نسبتاً وسیع در زمینه‌ی ذکرشده، مطالعه‌ی عددی عملکرد ژئوسل‌ها که برای درک رفتار دقیق آن‌ها ضروری است، بندرت انجام شده است. بنابراین علی‌رغم ویژگی‌های منحصر به‌فرد ژئوسل و استفاده از آن در پروژه‌های راه‌سازی، به دلیل نبود روش‌های تئوری و طراحی کافی، این سیستم تسلیح همچنان نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در پروژه‌های بهسازی‌خاک بیابد. لذا در این پژوهش، به مطالعه‌ی بستر ماسه‌یی پی‌های مسلح به ژئوسل بر مبنای روش عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم‌افزارF‌L‌A‌C3D پرداخته شده و عملکرد سیستم تسلیح ژئوسل و شرایط بهینه‌ی طراحی و اجرای آن در بستر فونداسیون‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین کارایی سیستم‌های تسلیح سلولی (ژئوسل) نسبت به سیستم‌های تسلیح صفحه‌یی به‌عنوان دو سیستم با جنس یکسان، ولی با مکانیزم رفتاری متفاوت مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها :
خاک مسلح، بستر پی، بهسازی خاک، ژئوسینتتیک، ژئوسل، روش تفاضل محدود، Flac3D.

 
 نظرات