مقالات   
 

 طرح احیای محدوده‌ی حفاظتی بارانگارو

نام مقاله: بررسی طرح احیای محدوده‌ی حفاظتی بارانگارو / پدیدآورنده: حمیده ابرقویی‌فرد ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 20 بهمن 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: بررسی طرح احیای محدوده‌ی حفاظتی بارانگارو
پدیدآورنده: حمیده ابرقویی‌فرد
انتشاریافته در: مجله‌ی علمی ـ ترویجی «منظر»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۳۷، زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
فرم‭ ‬شهر‭ ‬تبلور‭ ‬رابطه‭ ‬تاریخی‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬طبیعی‌اش‭ ‬و‭ ‬منظر‭ ‬شهر‭ ‬حاصل‭ ‬ادراک‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بستر‭ ‬تعاملی‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدگاه‭ ‬قرائت‭ ‬لایه‌های‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬طبیعی‭ ‬منظر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬انسان‭ ‬بر‭ ‬آن‌ها،‭ ‬فرصت‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬بیان‭ ‬دوباره‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قالبی‭ ‬تکامل‌یافته‌تر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬شهر‭ ‬سیدنی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬استرالیا‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬دریا‭ ‬است‭. ‬طرح‭ ‬احیا‭ ‬دماغه‭ ‬بارانگارو،‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬رابطه‭ ‬تاریخی‭ ‬شهر‭ ‬سیدنی‭ ‬و‭ ‬دریا،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬زیرمجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬ارتباط‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬احیا‭ ‬شکل‭ ‬طبیعی‭ ‬دماغه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬صنعت،‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نمادین‭ ‬است‭. ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬بازنویسی‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬تاریخی‭ ‬سایت‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬عینی‭ ‬نظیر‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬مورفولوژیکی‭ ‬بستر‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ذهنی‭ ‬نظیر‭ ‬احیای‭ ‬فرهنگ‭ ‬بومی‭ ‬است‭. ‬اگرچه‭ ‬پیشینه‭ ‬صنعتی‭ ‬دماغه‭ ‬بارانگارو‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تکامل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬لبه‭ ‬طبیعی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬قبایل‭ ‬بومی‭ ‬استرالیا‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬لبه‭ ‬صنعتی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬سیدنی‭ ‬قرن‭ ‬۲۱‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد،‭ ‬اما‭ ‬نباید‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬منظر‭ ‬شهری‭ ‬دموکراتیزه‭ ‬ساختن‭ ‬فضاهای‭ ‬عمومی‭ ‬با‭ ‬تکیه‌بر‭ ‬ماهیت‭ ‬پویای‭ ‬منظر‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬نوع‭ ‬تعامل‭ ‬موردنیاز‭ ‬توسط‭ ‬ساکنان‭ ‬سیدنی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬زمان،‭ ‬فضایی‭ ‬برای‭ ‬پیوند‭ ‬شهر‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬رها‭ ‬از‭ ‬ویژگی‭ ‬صنعتی‭ ‬بندرگاه‌های‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬کمرنگ‭ ‬ساختن‭ ‬لایه‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬لوای‭ ‬رویکرد‭ ‬طبیعت‌گرای‭ ‬معمار‭ ‬منظر،‭ ‬قابل‭ ‬توجیه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬عقب‌گرد‭ ‬تاریخی‭ ‬به‭ ‬مورفولوژی‭ ‬سایت‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پیشاصنعت،‭ ‬امکان‭ ‬ارتباط‭ ‬دوباره‭ ‬شهروندان‭ ‬با‭ ‬لبه‭ ‬طبیعی‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورد‭ ‬که‭ ‬ختم‭ ‬شدن‭ ‬شبکه‭ ‬شهری‭ ‬به‭ ‬مفری‭ ‬طبیعی‭ ‬به‌جای‭ ‬امتداد‭ ‬بدون‭ ‬انقطاع‭ ‬و‭ ‬نفس‌گیر‭ ‬بافت‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬سیدنی‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬کلی‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬طبیعی‭ ‬فراهم‌شده‭ ‬نظیر‭ ‬احیای‭ ‬پوشش‭ ‬گیاهان‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬مرفولوژی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬سنگ‌فرش‌های‭ ‬ماسه‭ ‬سنگی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬احیای‭ ‬فرهنگ‭ ‬طبیعت‌گرای‭ ‬اقلیت‭ ‬بومی،‭ ‬هویت‭ ‬شهری‭ ‬سیدنی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬بندرگاهی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬پیوندگاه‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬صنعت،‭ ‬بتن‭ ‬و‭ ‬ماسه‌سنگ،‭ ‬فرهنگ‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬مدرن،‭ ‬و‭ ‬به‌طورکلی‭ ‬پیوند‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬تاریخ‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬منظر‭ ‬طبیعت‌گرا‭ ‬ارتقا‭ ‬می‌یابد‭.‬

کلیدواژه‌ها :
منظر طبیعت‌گرا، پیتر واکر، محدوده‌ی حفاظتی بارانگارو، شهر سیدنی.

 
 نظرات