مقالات   
 

 ارتقای اجتماع‌پذیری بناهای فرهنگی

عنوان مقاله : عوامل مؤثر در ارتقای اجتماع‌پذیری بناهای فرهنگی؛ بررسی موردی: فرهنگ‌سرای فرشچیان اصفهان / نویسندگان : محمد محمدی، محمدحسین آیت‌اللهی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 خرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : عوامل مؤثر در ارتقای اجتماع‌پذیری بناهای فرهنگی؛ بررسی موردی: فرهنگ‌سرای فرشچیان اصفهان
نویسندگان : محمد محمدی، محمدحسین آیت‌اللهی
انتشاریافته در : نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۱۵، تابستان و پاییز ۱۳۹۴.

چکیده :
فضاهای فرهنگی به‌عنوان بخشی از فضاهای عمومی، افراد را درون سازمان‌های فضایی گوناگون به‌صورت اختیاری و برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گرد هم می‌آورند. این فضاها، محل مناسبی برای برقراری تعاملات اجتماعی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در ایجاد و ارتقای تعاملات و ارتباط افراد با یکدیگر و زندگی اجتماعی آن‌ها دارند. با درک چگونگی ارتباط محیط انسان ساخت و روابط اجتماعی میان افراد می‌توان معماران و طراحان را در جهت طراحی مناسب چنین فضاهایی یاری رساند. هدف پژوهش حاضر یافتن روابطی بین کیفیت‌های فضایی و مفاهیم اجتماعی از جمله اجتماع‌پذیری در معماری و طراحی شهری و به‌کارگیری آن‌ها در طراحی بناهای فرهنگی است. در ارزیابی مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری از روش مصاحبه و مشاهده و تحلیل نتایج آن از طریق نقشه‌های رفتار فضایی کاربران در فرهنگسرای فرشچیان اصفهان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه مستقیم بین میزان اجتماع‌پذیری و مؤلفه‌های کالبدی و فعالیتی محیط ساخته ‌شده است. این مؤلفه‌ها گاه به‌تنهایی و گاه در ترکیب با یکدیگر می‌توانند در کمیت و کیفیت اجتماع‌پذیری بناهای عمومی اثرگذار باشند.

کلیدواژگان :
فضاهای فرهنگی، اجتماع‌پذیری، محیط انسان‌ساخت، فرهنگ‌سرای فرشچیان.

 
 نظرات