مقالات   
 

 استقرار بهینه‌ی ساختمان‌ها در مجتمع‌های ویلایی

عنوان مقاله: ارائه‌ی الگوی بهینه‌ی استقرار ساختمان‌ها در مجتمع‌های مسکونی ویلایی در شهر رشت، با رویکرد بهره‌گیری بهینه از انرژی خورشید و باد / نویسندگان: سارا زهری، منصوره طاهباز ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: دوشنبه 7 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی الگوی بهینه‌ی استقرار ساختمان‌ها در مجتمع‌های مسکونی ویلایی در شهر رشت، با رویکرد بهره‌گیری بهینه از انرژی خورشید و باد
نویسندگان: سارا زهری، منصوره طاهباز
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مدیریت شهری و روستایی»، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۴۷، (۶ـ۱۳۹۶).

چکیده :
یکی از مسائل اساسی در طراحی مجتمع های مسکونی، شناخت نحوه استقرار صحیح واحدها است. بهره گیری بهینه از انرژی باد و تابش خورشید از جمله عوامل مهمی هستند، که در استقرار ساختمان ها در مجتمع های مسکونی باید مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله به بررسی نحوه استقرار بهینه ساختمان ها شامل فاصله و جهت گیری واحدها در مجتمع های مسکونی شهر رشت پرداخته می شود. در این راستا سه نحوه استقرار ساختمان ها شامل استقرار روبروی هم، شطرنجی و با چرخش ۱۰ درجه، با بهره گیری از شبیه سازی با نرم افزار دیزاین بیلدر، از نظر میزان بهره گیری از تابش و تهویه و تاثیر آن بر بار سرمایش گرمایش مورد مقایسه قرار می گیرند. در مرحله بعد بر اساس تجز ه و تحلیل نتایج و اطلاعات به دست آمده از شبیه سازی های انجام شده، الگوی بهینه استقرار ساختمانها در مجتمع های مسکونی در شهر رشت استخراج می شود. نتایج شبیه سازی انرژی نشان میدهد که قرارگیری شطرنجی به گونهای که ساختمانها در خارج از منطقه سایه باد یکدیگر قرار گیرند بهترین نتایج را از نظر تهو ه دارد. بعلاوه به دلیل افزایش فاصله ردیف های ساختمانی در این نحوه استقرار، میزان تابش دریافتی در کل واحدها نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها :
الگوی استقرار، مجتمع‌های مسکونی، انرژی باد و خورشید.

 
 نظرات