مقالات   
 

 منظر ورودی و ارتقای حس دعوت‌کنندگی

عنوان مقاله: بهسازی منظر ورودی با هدف ارتقای حس دعوت‌کنندگی (محدوده‌ی مورد مطالعه: از جلوخان مسجد‌النبی تا ورودی بازار قزوین) / نویسندگان: مریم معینی‌فر، الهه شجاعی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 15 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بهسازی منظر ورودی با هدف ارتقای حس دعوت‌کنندگی
(محدوده‌ی مورد مطالعه: از جلوخان مسجد‌النبی تا ورودی بازار قزوین)
نویسندگان: مریم معینی‌فر، الهه شجاعی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «پژوهش‌های منظر شهر»، سال ۲، شماره‌ی ۱.

چکیده :
"ورودی" هر مکان نخستین و مهم‌ترین حلقه ارتباطی افراد با فضاست. هر ورودی می‌تواند از دو "منظر عینی و ذهنی" برای افراد تعریف گردد و همیشه این مؤلفه‌های عینی (جداره،کفسازی و..) است که بر دیگر مؤلفه‌ها پیشی گرفته و در نظر افراد بررسی می‌گردد و می‌تواند حس آنان را نسبت به فضا تعریف کند. بنابراین توقعی که از منظر ورودی یک فضای شهری می‌رود اینکه در "پذیرفتن و دعوت شدن" افراد توانمند باشد و توانمندی آن زمانی است که فرد با اشتیاق به سمت آن می‌آید و حس رفتن از دنیایی به دنیای دیگر در او ایجاد می‌شود. و تعامل مورد انتظار با فضا را برقرار می‌کند. در واقع ایجاد و ارتقاء "حس دعوت‌کنندگی" در ورودی فضاهای شهری سبب تداوم و پایداری حضور افراد در مکان و ایجاد رابطه‌ای صحیح و برقراری تعاملات مورد انتظار با فضای شهری می‌شود. و حضور افراد در فضای شهری ایجاد "حس مکان و حس تعلق" به فضا را در پی دارد. بنابراین می‌توان عنوان نمود که ایجاد تغییرات کیفی و کمی در مؤلفه‌های عینی و تقویت مؤلفه‌های ذهنی در ارتقای حس دعوت‌کنندگی یک ورودی مؤثر می‌باشد.در این پژوهش محدوده بازار تاریخی قزوین در بافت مرکزی و تاریخی این شهر انتخاب شده است، از جمله فضاهای شهری که نیازمند حضور مؤثر و بیشتر افراد می‌باشد و با کمی تغییر و بهبود فضاهای ورودی مسجد و بازار در این محدوده می‌توان به ارتقاء حس دعوت‌کنندگی یعنی تقویت ویژگی جذب افراد کمک نمود. هدف اصلی این پژوهش ارتقاء حس دعوت‌کنندگی در محدوده جلوخان مسجد النبی تا جلوخان بازار قزوین بوده است، و فرضیه اصلی این پژوهش این است که ارتقاء کیفی و کمی مؤلفه‌های عینی منظر ورودی (کالبد و جداره) جلوخان‌ها سبب ارتقاء حس دعوت‌کنندگی می‌گردد. روش تحقیقی به کار برده شده در پژوهش حاضر ماهیّت "تبیینی" داشته و به دلیل رویکرد موجود در آن "کاربردی" است. و بوسیله تحقیقات میدانی و مطالعات بصری، جلوخان مسجد تا جلوخان بازار مورد بررسی قرار گرفت که در پایان به این نتیجه دست یافته‌ایم که می‌توان با بهبود برخی از مؤلفه‌های عینی مانند: کف و جداره (کالبدی)، تمیزی، تنوع فرم و فضای سبز و تقویت برخی مؤلفه‌های ذهنی مانند: علاقه‌مندی ،خاطره‌انگیزی و... مؤثر در ارتقاء حس دعوت‌کنندگی و لحاظ نمودن آنها در طراحی جلوخان مسجدالنبی تا جلوخان بازار قزوین به عنوان کاربری‌های مذهبی و تجاری شاخص از فرسودگی کامل آنها جلوگیری کرده و در ارتقاء حس دعوت‌کنندگی فضاهای ورودی مؤثر بود.

کلیدواژگان :
بهسازی، منظر، ورودی، دعوت‌کنندگی، بازار قزوین.

 
 نظرات