مقالات   
 

 تأثیر مقطع ساختمان‌های بلند بر رفتار باد

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مقطع ساختمان‌های بلندمرتبه بر رفتار باد در پیرامون بنا / نویسندگان: محمدتقی رضایی حریری، شیوا نجف خسروی، پریا سعادت‌جو ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 فروردین 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی تأثیر مقطع ساختمان‌های بلندمرتبه بر رفتار باد در پیرامون بنا
نویسندگان: محمدتقی رضایی حریری، شیوا نجف خسروی، پریا سعادت‌جو
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
تحقیق حاضر با نگرش به عامل باد به‌عنوان یکی از عوامل آسایش اقلیمی، تأثیر تغییر فرم مقطع طولی ساختمان بر الگوی جریان باد در اطراف تک‌بنای بلندمرتبه (بالای ۱۵ متر و به‌عبارتی بیش از پنج طبقه) را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به روش مطالعه منابع کتابخانه‌ای و روش تحقیق، راهبرد شبه تجربی در ترکیب با شبیه‌سازی رایانه‌ای است. نتیجه‌گیری‌ها با استفاده از استدلال منطقی صورت گرفته است. گزینه‌های فرمی با مقاطع طولی متفاوت در محیط نرم‌افزار Gmabit ۲.۲ مدل‌سازی شد و شبیه‌سازی جریان باد با استفاده از نرم‌افزار Fluent ۱۴ صورت گرفت و نتایج به‌صورت تصاویر شبیه‌سازی و نمودارها ارائه گردید. تحلیل‌های صورت گرفته نشان داد که الگوی جریان باد در اطراف ساختمانی با فرم مقطع زیگوراتی به کاهش حداکثری بادهای آزاردهنده در اطراف ساختمان می‌انجامد. در این میان جزئیات شکست و ترازهای تغییر فرم مقطع، بر چگونگی رفتار باد پیرامون بنا تأثیرگذار است. نتیجه این بررسی‌ها به‌عنوان الگوی کمک طراحی راهنمای عمل معماران در دستیابی به فرم‌هایی بهینه از نظر تأمین آسایش اقلیمی در اطراف بنا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها :
آسایش اقلیمی، مقطع، باد، فرم، عابران پیاده.

 
 نظرات