مقالات   
 

 باغ صاحب‌آباد تبریز

عنوان مقاله : باغ صاحب‌آباد تبریز / نویسنده : امیر بانی مسعود / انتشاریافته در : مجله‌ی «باغ نظر»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۴، زمستان ۱۳۸۴ ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : باغ صاحب‌آباد تبریز
نویسنده : امیر بانی مسعود
انتشاریافته در : مجله‌ی «باغ نظر»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۴، زمستان ۱۳۸۴.

چکیده :
باغ صاحب آباد تبریز یکی از مهم ترین ابنیه تاریخی دوره آق قویونلوها (۹۰۸-۷۸۰ ه. ق.) است. مجموعه باغ و میدان صاحب آباد در یک دوره مشخص و با طرحی از پیش اندیشیده شده، با توجه به شرایط خاص سیاسی-اجتماعی شکل گرفته است. تطبیق منابع به جای مانده اعم از یادداشت های روزانه جهانگردان و کروکی های ترسیم شده با قدیمی ترین نقشه موجود شهر تبریز (نقشه مطرق چی،۹۴۴ ه.ق.) و با بررسی نقشه بازسازی شده مجموعه، بیانگر این است که به احتمال زیاد این مجموعه اولین نمونه توسعه شهری در ایران به صورت غیرارگانیک است.

کلیدواژگان :
باغ، باغسازی، فضای سبز، توسعه شهری، محور، میدان، کالبد.

 
 نظرات