مقالات   
 

 کارکرد ارسی‌ها در معماریِ فضاهای درونی

نام مقاله : تأثیر ارسی‌ها بر جریان هوا در فضای درونی (موردپژوهش: خانه‌ی زینت‌الملک شیراز)...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 22 شهریور 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: تأثیر ارسی‌ها بر جریان هوا در فضای درونی (موردپژوهش: خانه‌ی زینت‌الملک شیراز)
پدیدآورندگان: علی عطروش، ریما فیاض
انتشاریافته در: نشریه‌ی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران (شماره‌ی ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها: ۸
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۶۲۸ کیلوبایت

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی عناصر کنترلی جریان سیال در فضاهای درونی معماری سنتی ایران و به‌صورت خاص در شهر شیراز انجام گرفته است. عناصری مانند ارسی‌ها که در این معماری جایگاه ویژه‌ای دارند، نقش مهمی را در کیفیت‌بخشی به هوای درون و آسایش دمایی بر عهده دارند. بررسی‌های انجام‌گرفته به یاری همانندسازیِ رایانه‌ای جریان سیال (CFD) در این پژوهش، این ادعا را ثابت می‌کند که گشایش بیش‌تر ارسی‌ها باعث جریان یافتن هوا در بخش بیش‌تری از اتاق می‌شود، اما لزوماً با افزایش سرعت آن همراه نیست. برای بررسی دقیق‌تر این مورد، خانه‌ی زینت‌الملک شیراز به‌عنوان نمونه برگزیده شد و با توجه به جهت‌گیریِ ساختمان و سرعت و جهت باد غالب شیراز در تیرماه، همانندسازی در شرایط توربیولنت انجام گرفت تا بتوان ارسی‌ها و ارتباط آن با فضاهای ارتباطی را به‌درستی در کنار دیگر عناصر فضایی موجود بررسی کرد.
بررسی‌ها برای سه حالت متفاوتِ قرارگیری ارسی ـ باز، نیمه‌بسته، بسته ـ انجام پذیرفت و در همه‌ی آن‌ها درهای اتاق را که منتهی به راهرو می‌شدند، کاملا باز فرض کردیم. سرعت جریان هوا در نقاط پرفشار برای هر سه حالت یکسان بود. این در حالی بود که هندسه‌ی جریان در هر وضعیت بسیار متفاوت بود. ارسی‌های باز با هدایت مستقیم جریان از حیاط به بالای اتاق، باعث حرکت و چرخش سیال در حجم درخور توجهی از اتاق شدند، ارسی‌های نیمه بسته باعث ایجاد جریانی محدود در ارتفاع پایین اتاق اما با حجم جابه‌جایی کم‌تر هوا نسبت به حالت پیش شدند و در حالت بسته، جابه‌جایی هوا از طریق گوشواره‌های کنار اتاق تنها در بخش میانی اتاق انجام پذیرفت. از همین رو، با کنترل این عناصر، افزون بر دست‌یابی به هندسه‌های متفاوتِ جریان، می‌توان میزان حجم هوای جابه‌جاشونده در اتاق را نیز تغییر داد.

کلیدواژه‌ها :
تهویه‌ی طبیعی، پنجره‌های ارسی، معماری سنتی، همانندسازیِ رایانه‌ای جریان سیال.

 
 نظرات