مقالات   
 

 زبان تداوم در معماری

نام مقاله: زبان تداوم در معماری / پدیدآورنده: حجت قیاسوند ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 10 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله : زبان تداوم در معماری
پدیدآورنده : حجت قیاسوند
ارائه‌شده در : ماه‌نامه‌ی «راه و ساختمان» (شهریور ۱۳۹۳)
شمار صفحه‌ها : ۵
اندازه‌ی فایل : ۲۰۵ کیلوبایت

چکیده :
این نوشتار از مقالات تحلیلی است که کوشیده شده است با تکیه بر منابع معتبر و با تکنیک مطالعات کتابخانه‌ای، مسأله‌ی تداوم در معماری ایران را با دو رویکرد سنتی و هرمنوتیک (زبانی که می‌توان این مسأله را در آن مطرح کرد) بررسی شود. از آن رو که معماری گذشته‌ی ایران سرشار از معانی و مفاهیم نهفته بر پایه‌ی فرهنگ و جهان‌بینی آن دوران می‌باشد، از یک تداومی برخوردار بوده که از هنگام ورود مدرنیسم با یک انقطاع در طول تاریخ روبه‌رو شد. تداوم نداشتنِ معماری گذشته و اکنونِ ایران از مباحث معماری است که ما را از هویت خود دور کرده است و هم‌اکنون از چالش‌های کشورهای سنتی در رویارویی سنت و مدرنیسم می‌باشد که مورد توجه بسیار بوده است. در این نوشتار زبان تداوم از دو رویکرد بررسی شده است: رویکرد نخست، سنت و سنت معماری اسلامی، چنان‌که سنت در سراسر یک دوره‌ی تاریخ انسانی و از طریق انتقال یا احیا تداوم یافته است، از دیدگاه سنت به مسأله پرداخته شده است. رویکرد دوم، بحث هرمنوتیک، هنر تأویل و پدیدارشناسی در معماری است. این ویژگی هرمنوتیکی مساله می‌باشد؛ که حقیقتی است که در هر زمان، ظهوری دگرگون پیدا می کند و در نهایت با مسأله‌ی تداوم و فرضیات مسأله به این نتیجه می‌رسیم که: از این دیدگاه، طراحی امری است که با تأویل و تفسیر انسانی همراه است و نگاه هرمنوتیکی و تأویلی به معماری سنتی ایران در غالب مفاهیم پیوستگی فضایی، مکان، هندسه‌ی سطوح و نور می‌تواند در طراحی همراه ما باشد.

کلیدواژه‌ها :
معماری گذشته‌ی ایران، تداوم، سنت، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تأویل.

 
 نظرات