مقالات   
 

 سنجش تطبیقی باغ‌های «تخت» و «قصر قجر»

نام مقاله: مقایسه‌ی تطبیقی باغ‌های تخت شیراز و قصر قجر تهران / پدیدآورندگان: مرضیه اعتمادی‌پور، آرمین بهرامیان ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: پنجشنبه 12 فروردین 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله : مقایسه‌ی تطبیقی باغ‌های تخت شیراز و قصر قجر تهران
پدیدآورندگان: مرضیه اعتمادی‌پور، آرمین بهرامیان
انتشاریافته در: دوفصل‌نامه‌ی «مطالعات معماری ایران» (شماره‌ی ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱)
شمار صفحه‌ها: ۱۲
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۲.۴ مگابایت

چکیده :
این پژوهش در پی شناخت ویژگی‌های طراحی معماری و منظر دو باغ «تخت» شیراز و «قصر قجر» تهران، و دست‌یابی به الگوهای ساختاری و چیستیانه (ماهوی) و نیز چه‌گونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر، با هدف احیای الگوی باغ تخت، و بهره‌گیری از آن‌ها در طراحی‌های نوین منظر است؛ چرا که این دو باغ از شاخص‌ترین و اصیل‌ترین نمونه‌های باغ تختی هستند که خود از زیباترین و کم‌یاب­ترین گونه‌های باغ ایرانی است. فرضیه‌ی تحقیق، بهره‌گیری از الگوهای طراحی باغ تخت شیراز در باغ قصر ­قجر است. روند این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته، به تعیین حدود این تأثیرپذیری پرداخته و این پرسش را پیش کشیده است که آیا حدود الهام‌گیری تنها در زمینه‌ی الگوهای ساختاری و کالبدی محدود شده؟ و یا باغ قصر قجر پذیرای الگوهای چیستیانه و اصول اصلی طراحی معماری و منظر باغ تخت نیز بوده است؟
تشریح تعریف و تاریخچه‌ای از باغ تخت و نیز توصیف دقیق ساختاری هر دو باغ به‌عنوان پیش‌درآمدی برای ارائه‌ی تحلیل‌ها و مقایسه‌های تطبیقی میان الگوهای یادشده در آن‌ها مطرح شده است. نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان می‌دهد که باغ قصر ­قجر با توجه به تحلیل‌ها و مقایسه‌های انجام‌گرفته و نیز تأخر زمانی نسبت به باغ تخت شیراز، تنها در زمینه‌ی ساختاری و کالبدیِ طراحی منظر از آن تأثیر پذیرفته است. تفاوت‌های چیستیانه میان الگوهای طراحی این دو باغ نیز دیده می‌شود که زمینه‌ساز دو گونه‌ی ناهمسان از پیوند باغ و طبیعتِ میان آن‌ها شده است. باغ تخت بر پایه‌ی الگوهای رایج ارتباطی میان باغ و طبیعت در باغ ایرانی، دارای الگوی «با طبیعت» است، اما باغ قصر قجر برخلاف بسیاری از باغ­های ایرانی، به الگوی «بر طبیعت» نزدیک شده است.

کلیدواژه‌ها :
مطالعه‌ی تطبیقی، الگوی با طبیعت، الگوی بر طبیعت، باغ قصر قجر، باغ تخت.

 
 نظرات