مقالات   
 

 رنگ در بیمارستان و تسریع در روند بهبود

عنوان مقاله : نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری؛ بررسی موردی: بیمارستان امام خمینی(ره) تهران / نویسندگان: آیدا صادقی، بهشید حسینی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: سه شنبه 6 اسفند 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله : نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری؛ بررسی موردی: بیمارستان امام خمینی(ره) تهران
نویسندگان: آیدا صادقی، بهشید حسینی
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

چکیده :
نفوذ رنگ‌ها و تأثیر آن‌ها بر ذهن و جسم انسان‌ها به طرق گوناگون ثابت شده است و استفادۀ صحیح یا نادرست از آن‌ها تأثیرات مثبت و منفی زیادی در زندگی ما خواهد داشت. پژوهش‌های مختلفی در زمینۀ آثار رنگ‌ها بر ذهن و جسم آدمی، ایجاد شادی و افسردگی و تعادل فکری و جسمی انجام شده است. متخصصان رنگ‌درمانی با کمک رنگ‌ها درمان‌های منحصربه فردی را در حوزۀ سلامت و به‌ویژه سلامت روان ارائه کرده‌اند. شناخت چگونگی به‌کارگیری رنگ، به‌عنوان عامل مؤثر در بهبود بیماری از اهداف اصلی این پژوهش است. طراحی درست رنگ می‌تواند به افزایش حفظ سلامت در بیمارستان‌ها منجر شود. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای پیرامون مبانی نظری پژوهش موردنظر، مشاهدۀ میدانی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از بیماران بستری در بیمارستان امام‌خمینی(ره) تهران است که با تجزیه و تحلیل آن‌ها ایده و راهکار مناسب طراحی ارائه شده است. این مقاله برای پاسخ دادن به این پرسش که نقش رنگ در تسریع روند بهبودی بیماری چیست؟ مسیری را که می‌پیماید عبارت خواهد بود از: مفهوم رنگ، تأثیر رنگ‌ها روی بیمارهای جسمی و روحی و کاربرد آن‌ها در فضاهای درمانی و درنهایت بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران از رنگ فضاهای بیمارستان که در آخر به جدول رنگ‌های پیشنهادی برای طراحی منجر می‌گردد.
نفوذ رنگ‌ها و تأثیر آن‌ها بر ذهن و جسم انسان‌ها به طرق گوناگون ثابت شده است و استفادۀ صحیح یا نادرست از آن‌ها تأثیرات مثبت و منفی زیادی در زندگی ما خواهد داشت. پژوهش‌های مختلفی در زمینۀ آثار رنگ‌ها بر ذهن و جسم آدمی، ایجاد شادی و افسردگی و تعادل فکری و جسمی انجام شده است. متخصصان رنگ‌درمانی با کمک رنگ‌ها درمان‌های منحصربه فردی را در حوزۀ سلامت و به‌ویژه سلامت روان ارائه کرده‌اند. شناخت چگونگی به‌کارگیری رنگ، به‌عنوان عامل مؤثر در بهبود بیماری از اهداف اصلی این پژوهش است. طراحی درست رنگ می‌تواند به افزایش حفظ سلامت در بیمارستان‌ها منجر شود. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای پیرامون مبانی نظری پژوهش موردنظر، مشاهدۀ میدانی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از بیماران بستری در بیمارستان امام‌خمینی(ره) تهران است که با تجزیه و تحلیل آن‌ها ایده و راهکار مناسب طراحی ارائه شده است. این مقاله برای پاسخ دادن به این پرسش که نقش رنگ در تسریع روند بهبودی بیماری چیست؟ مسیری را که می‌پیماید عبارت خواهد بود از: مفهوم رنگ، تأثیر رنگ‌ها روی بیمارهای جسمی و روحی و کاربرد آن‌ها در فضاهای درمانی و درنهایت بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران از رنگ فضاهای بیمارستان که در آخر به جدول رنگ‌های پیشنهادی برای طراحی منجر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها :
رنگ؛ بیماری؛ جسم؛ روان؛ بیمارستان.

 
 نظرات