مقالات   
 

 الگوهای اقلیمی فضاهای کارکردی

نام مقاله: استخراج الگوهای اقلیمی فضاهای کارکردی در خانه‌های بومی بندر بوشهر با به‌کارگیری نگره‌ی داده‌بنیاد / پدیدآورنده: نیلوفر نیک‌قدم ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: استخراج الگوهای اقلیمی فضاهای کارکردی در خانه‌های بومی بندر بوشهر با به‌کارگیری نگره‌ی داده‌بنیاد
پدیدآورنده: نیلوفر نیک‌قدم
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «باغ نظر» (شماره‌ی ۳۲، بهار ۱۳۹۴)
زبان مقاله: پارسی
شمار صفحه‌ها: ۱۴
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۳.۱۷ مگابایت

چکیده :
کناره‌ی جنوبی ایران دارای یکی از بحرانی‌ترین اقلیم‌های جهان است و توجه به مؤلفه‌های اقلیمی در فرآیند طراحی خانه‌ها در این منطقه، می‌تواند به بالا بردن سطح آسایش گرمایی ساختمان کمک کند. اقلیم‌گرایی دیدگاهی بنیادی در طراحی خانه‌های بومی ایران بوده، از این ‌رو به‌کارگیری الگوهای فضاهای کارکردیِ خانه‌های بومی در طراحی مسکن معاصر هر شهر، می‌تواند سبب ارتقای سطح آسایش شود. این نوشتار افزون بر استخراج و معرفی الگوهای فضاهای کارکردی در خانه‌های بندر بوشهر با به‌کارگیری نگره‌ی داده‌بنیاد و تطابق ویژگی‌های این فضاها با مشخصات اقلیمی بوشهر، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که الگوهای یادشده تا چه اندازه سازگار، درخور و تأثرپذیر از اقلیم هستند. این مقاله دارای هدفی کاربردی و راهبرد آن در مرحله‌ی واکاوی و استنتاج، کیفی و استوار بر نگره‌ی داده‌بنیاد بوده و با روش تصویرسازی انجام می‌گیرد. گردآوری داده‌ها در دو بخش مطالعه‌ی کتاب‌خانه‌ای و تحلیل اسناد خانه‌های بومی انجام گرفته است.
تطابق الگوهای به‌دست‌آمده از کدگذاری نمونه‌ها با مؤلفه‌های اقلیم میانه و بومی منطقه‌ی مورد بررسی نشان می‌دهد که مشخصه‌های فضاهای کارکردی در نمونه‌های مطالعه‌شده با مؤلفه‌های اقلیم میانه منطبق بوده و همچنین از الگوهای باد محلی پیروی می‌کند. از شاخص‌ترین نکته‌ها در الگوهای خانه‌های بوشهر، بهره‌گیری از زمستان‌نشین در فصل‌های سرد برخلاف بسیاری نقاط کرانه‌ی خلیج‌فارس و دریای عمان، ایجاد سامانه‌ی ایستای تهویه‌ی طبیعی با توجه به انتظام و جهت‌گیری فضاهای باز و نیمه‌باز را می‌توان نام برد. در این الگوها فضاهای باز و نیمه‌باز میان و روبه‌روی فضاهای بسته قرار دارند و کشیدگی فضاهای بسته در جهت حیاط است. از همین رو، در عین تراکم کلی حجم، فضاهای بسته‌ی زیستی از نظر تهویه‌ی طبیعی به‌صورت گسترده کار می‌کنند. الگوهای اقلیمی این خانه‌ها دربردارنده‌ی راهکارهای ساده‌ای از فرم درستِ فضاهای باز، نیمه‌باز و بسته و ترکیب‌های سنجیده و حساب‌شده‌ای از آن‌ها در سطح و ارتفاع است که به‌سادگی در الگوهای خانه‌های امروز، تعمیم‌پذیر و کاربردی می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها :
اقلیم، آسایش گرمایی ساختمان، فضای کارکردی، خانه‌های بومی، بوشهر، گرم و مرطوب.

 
 نظرات